Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Personības attīstības iespējas Latvijas izglītības normatīvo aktu kontekstā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Personības attīstības iespējas Latvijas izglītības normatīvo aktu kontekstā
Nosaukums angļu valodā Posibilities for Personality Development in the Context of Latvia Education Legislation
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.4. Socioloģija un sociālais darbs
Autori Beatrise Garjāne
Inese Augstkalne
Atslēgas vārdi pedagogics, education, personality development, legislation
Anotācija Personības jēdziens ir būtisks izglītības procesā. Tādēļ rakstā, izmantojot kontentanalīzes metodi tiek analizēti Latvijas izglītības konceptuālie dokumenti, likumi un Ministru Kabineta noteikumi, lai noskaidrotu, kādu vērību tie piešķir personības attīstības iespējām. Lai izpētītu, kā šie dokumenti ietekmē skolu darbu, izmantotas intervijas ar skolu direktoriem. Darba gaitā tiek konstatētas vairākas būtiskas atšķirības pedagoģijas un Latvijas izglītības normatīvo dokumentu skatījumā uz personības jēdzienu un personības attīstības perspektīvām, kas var radīt problēmas izglītībai izvirzīto uzdevumu sasniegšanā.
Anotācija angļu valodā The notion of a personality is an essential category in education. A personality makes decisions and implements them in life according to his/her ideals. The development of a personality depends on the economical, political and culture system as well as cultural „objectivizations” where along with self-actualizations and time-space orientation, a personality seeks also the meaning of life. This includes understanding of future, responsibility, autonomy, solidarity, reason. Understanding of modern education stresses the meaning of personality development in the education process, based on broadening the scope of concept of rationality, subjectivity and testing reality. Within a definite context of culture, the pedagogical thought reflects the world understood through language. Therefore, it is important to be acquainted with the laws on education, seeing what importance is given to the notion of personality and related concepts thereof. The article analyses definitive documents on education in Latvia- Conception of Education, various laws and Cabinet of Ministers rules and regulations concerning education and development of person. To assess their influence on school work and life, school principals have been interviewed. The article finds a number of discrepancies in the treatment of personality and personality development in the normative documents on education in Latvia. The analysis of the normative documents shows insufficient attention and focus on the personality development of students. This creates a certain contradiction between theory of education and the documents regulating the actual teaching practice; this creates confusion among educators and teachers, and can create problems in reaching the goals set for education
Atsauce Garjāne, B., Augstkalne, I. Personības attīstības iespējas Latvijas izglītības normatīvo aktu kontekstā. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.17, 2010, 17.-21.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8596