Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nezināmi fakti par profesoru Jūliju Aleksandru Studentu

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Nezināmi fakti par profesoru Jūliju Aleksandru Studentu
Nosaukums angļu valodā Unknown Facts about Professor Jūlijs Aleksandrs Students
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.1. Psiholoģija
Autori Alīda Zigmunde
Atslēgas vārdi University of Latvia, history of phylosophy, pedagogy and psyihology
Anotācija 2008. gadā tika atzīmēta viena no pazīsta-mākajiem psihologiem Latvijā 20. gadsimtā Jūlija Aleksandra Studenta 110 jubileja un pārskatīts viņa veikums, tika diskutēts par viņa doktora grāda esamību. Izmantojot J. A. Studenta publikācijas un arhīvu dokumentus, rakstā aprakstīti maz zināmi fakti par filozofa, pedagoga un psihologa J. A. Studenta darbību dažādās skolās un augstskolās, par viņa mūža nogali, arestu sakarā ar pretpadomju izteikumiem presē, precizēta informācija par viņa doktora studijām un, secināts, ka doktora grādu viņš nav ieguvis. Noskaidrots viņa apcietināšanas iemesls.
Anotācija angļu valodā In December 2008 the 110th birthday of Jūlijs Aleksandrs Students was commemorated and for this reason all publications and documents which could be found in the archives concerning the activities of the well known Latvian philosopher, pedagogue and psychologist have been studied anew. The goal of the article was to find out, whether he got a doctoral degree and why he had been deported Siberia. Also his activities in the last years of his life were largely unknown. Nobody knew that he had grandchildren, who are very interested to know more about his life and who have helped us searching for documents and additional facts concerning his life. Some new facts have been found which have been described. In this article the author describes some lesser known facts about his activities in different schools and in institutions of higher education in Latvia, the last years of his pedagogical activities and the reason for his being arrested in 1945. It was stated, that in 1944/1945 he was a professor at the University of Latvia and at the Agricultural Academy in Jelgava. In the Soviet era it was forbidden to cite his scientific publications, his master or doctoral works. Today he is cited, because J. A. Students is considered one of the most important psychologists of the 20th century in Latvia. His book ”General Psychology” was reprinted in 1998. He had written his doctoral thesis and registered it at the University of Latvia, but it was stated that he never got a doctoral degree neither in Latvia nor from any university abroad. The reasons for his deportation to Siberia were some articles which were printed in the newspapers in which he criticized the Soviet power which had established itself definitively.
Atsauce Zigmunde, A. Nezināmi fakti par profesoru Jūliju Aleksandru Studentu. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.17, 2010, 53.-56.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8606