Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Sociālie procesi un etiķetes attīstība

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Sociālie procesi un etiķetes attīstība
Nosaukums angļu valodā Social Processes and Etiquette Development
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.4. Socioloģija un sociālais darbs
Autori Zanda Lejniece
Atslēgas vārdi social changes and processes, globalisation, etiquette, standards of behaviour, new trends
Anotācija Raksta mērķis ir teorētisks pētījums par sociālo izmaiņu nozīmi etiķetes attīstībā. Tajā analizētas mūsdienu sabiedrības raksturīgākās attīstības tendences un procesi, parādīta to saistība ar izmaiņām cilvēku saskarsmē, tai skaitā etiķetē. Tiek secināts, ka mainoties sociālajai videi, norisinās novecojušo etiķetes standartu pārveidošana vai izzušana un mūsdienu aktualitātēm (globalizācijai, demokrati-zācijai u.c.) atbilstošu etalonu veidošanās.
Anotācija angļu valodā The article presents a theoretical study of the relationship of social change and development of etiquette. The author describes major trends and processes of modern society development and shows their effect on changes in human communication, including etiquette. Standards of behaviour and rules of etiquette are an important tool of culture ensuring civilized people-to-people contacts. Dynamics of the social environment is changing the behavioural pattern, thus, providing elasticity of etiquette: appearance of new communication standards, disappearance of out-of-date models, updating of a certain kind of etiquette that has special significance at this historical stage and even formation of new specific types of professional etiquette. The main trend of modern society development is globalization - the process of forming one single world. Globalization determines the need for new unified standards, which contributed to mutual understanding of representatives of different cultures. Along with globalization (and, in a sense, as its consequence) the need to know and learn traditions, rituals and rules of the etiquette of different national cultures becomes important. Knowledge and application of these specific national standards is an important condition for success in any contacts.
Atsauce Lejniece, Z. Sociālie procesi un etiķetes attīstība. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.17, 2010, 70.-75.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8609