Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Fizisko aktivitāšu paradumi ģimenē (empīrisks pētījums)

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Fizisko aktivitāšu paradumi ģimenē (empīrisks pētījums)
Nosaukums angļu valodā Habits of Physical Activities in Families (Empirical Investigation)
Pētniecības nozare 3. Medicīnas un veselības zinātnes
Pētniecības apakšnozare 3.3. Veselības un sporta zinātnes
Autori Inta Bula-Biteniece
Rasma Jansone
Juris Grants
Atslēgas vārdi habits of physical activities, family, parents, pre-scool pedagogues, students, index, point of view
Anotācija Pētījuma mērķis ir noskaidrot vecāku, pirmskolas pedagogu un topošo sporta pedagogu – studentu viedokļus par ģimenes fizisko aktivitāšu paradumiem, to veicinošiem un kavējošiem faktoriem. Fiziskās aktivitātes jau kopš seniem laikiem tiek atzītas kā visefektīvākais komponents bērnu augšanas, attīstības un nobriešanas sekmēšanai. Fiziskā pasivitāte var būt galvenais riska faktors saslimšanai ar sirds un asinsvadu slimībām, kā arī būt par iemeslu aptaukošanās un paaugstināta asinsspiedienam. pat tikai mērenas intensitātes slodzes nodrošina pozitīvas izmaiņas veselības stāvoklī. Fiziskās aktivitātes nepieciešamas bērniem kopā ar vecākiem, lai bērniem būtu iespēja gūt garīgu, emocionālu un fizisku atbalstu veidojot savu personību, bet vecākiem būtu iespēja labāk saprasties ar saviem bērniem un veidot pozitīvas savstarpējās attiecības ilgtermiņā.
Anotācija angļu valodā The aim of the research Find out the opinion of parents, pre-school pedagogues and students-future Physical education pedagogues about the habits of family physical activities, the factors promoting and hindering them. Physical activities have long ago been considered as one of the most effective components in the promotion of children upbringing, developing and maturing. Physical passivity can be main risk in getting ill with cardiovascular illnesses, as well as can be the cause of gaining excess weight, increasing blood pressure. Even low intensity physical loads secure positive changes in health condition. The children need to perform physical activities together with parents, so that the children have an opportunity to get mental, emotional and physical support in forming their personality, but the parents need physical activities in order to improve communication with children and form long-term positive mutual relations. As the main hindering factors, the habits of family physical activities are: there is no one to organize them. Students mention lack of knowledge and skills, as well as experience in organizing sport events. Similarly lack of knowledge and skills in organizing sport events mention pre-school pedagogues, but out that they lack information and knowledge about the importance of physical activities and concrete examples about what physical activities could they organize for 0-7 year old children. All groups of respondents mention lack of cooperation between parents, pre-school pedagogues and sport event organizers (students: future pedagogues of physical education).
Atsauce Bula-Biteniece, I., Jansone, R., Grants, J. Fizisko aktivitāšu paradumi ģimenē (empīrisks pētījums). Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.17, 2010, 114.-118.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8616