Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ecodesign-Opportunity for Interdisciplinar Education

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Ecodesign-Opportunity for Interdisciplinar Education
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Gatis Bažbauers
Jana Simanovska
Māra Rēpele
Kārlis Valters
Atslēgas vārdi ecodesign, environmental education, interdisciplinarity, sustainable production and consumption
Anotācija Important preconditions for successful transition to sustainable practices are development of sustainable product systems, i.e. „eco-innovation” and cooperation among stakeholders involved in life cycle of product systems. Environmental education and ecodesign in particular, due to its interdisciplinar character, can play a key role in creating society which is better equipped for innovation and cooperation than the society today. Organizing ecodesign courses involving students from various fields of studies would help to accomplish interdisciplinar environmental education and overcome barriers for cooperation among faculties and universities
Atsauce Bažbauers, G., Simanovska, J., Rēpele, M., Valters, K. Ecodesign-Opportunity for Interdisciplinar Education. No: From Green Projects to Green Society: 4th International Conference „Environmental Science and Education in Latvia and Europe”: Conference Proceedings, Latvija, Jelgava, 22.-22. oktobris, 2010. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2010, 21.-22.lpp. ISBN 978-9984-48-035-0.
Pilnais teksts
ID 8626