Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Žokļa kaula viskoelastīgo īpašību eksperimentālā pētīšana un modelēšana

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 02.12.2010 16:00, Kaļķu ielā 1, 119 auditorijā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Žokļa kaula viskoelastīgo īpašību eksperimentālā pētīšana un modelēšana
Nosaukums angļu valodā The Experimental Investigation and Modelling of the Viscoelastic Properties of Mandible Bone Tissue
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.6. Medicīniskā inženierija
Autori Zoja Veide
Atslēgas vārdi mandible, viscoelastic properties
Anotācija Darbā pētīta mandibulas kompakto kaulaudu aktīvā šļūde un noguruma īpašības, kā arī izveidoti apakšžokļa matematiskie modeli. Cilvēka apakšžokļa lūzuma un tā fiksējošās sistēmas galīgo elementu modelis tika attīstīts ar mērķi izpētīt spriegumus un deformācijas, kas rodas plāksnē un kaulaudos košļāšanas laikā.
Anotācija angļu valodā In the thesis the active creep and fatigue behaviour of the mandible compact bone material were investigated and mathematical models of jaw were made. To investigate the biomechanical behaviour of bone tissue in case of bone fractures in terms of load transfer and stain and stress distribution in the bone/fixation system, finite element model of the fractured mandible was developed.
Atsauce Veide, Zoja. Žokļa kaula viskoelastīgo īpašību eksperimentālā pētīšana un modelēšana. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2010. 142 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 8653