Inteliģento transporta sistēmu izveides principi un realizācijas iespējas
2010
Ojārs Krūmiņš

Aizstāvēšana
21.12.2010. 14:00, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Kronvaldu bulv. 1-117

Zinātniskais vadītājs
Ivars Raņķis

Recenzenti
Kārlis Ketners, Ludmila Sergejeva, Toni Lehtla, Leo Seļāvo

Disertācijas mērķis ir radīt idejiski jaunu satiksmes dalībnieku aprakstu, kas būtu ērti apstrādājams ar skaitliskām metodēm, būtu pieejams reālā laikā un būtu pamats realitāti precīzi aprakstošu modeļu uzbūvei. Lai realizētu šo mērķi, balstoties uz skaitlisko aprakstu, jāvar izveidot ātrdarbīgu infrastruktūru dinamiskam satiksmes situācijas atbalstam, pie tam nepieciešams izveidot modernus ITS elementus, kuri esot integrēti vienotā sistēmā, vienlaikus spēj būt neatkarīgi un pašpietiekami. Šiem elementiem nepieciešams determinēt to aktivitāšu līmeni, vienlaikus ņemot vērā nepieciešamību veidot saites starp tiem. Aprakstot saites, jāparedz to rezervētība un alternatīvie algoritmi.


Atslēgas vārdi
Intelligent transport systems

Krūmiņš, Ojārs. Inteliģento transporta sistēmu izveides principi un realizācijas iespējas. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2010. 169 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196