Kombinēto vanšu pārseguma elementu darbības analīze
51. RTU Studentu zinātniskā sun tehniskās konferences materiāli 2010
Pāvels Akišins, Dmitrijs Serdjuks

Kombinēto vanšu pārseguma elementu darbības analīze


Atslēgas vārdi
Steel cables, materials consumption, cable roof

Akišins, P., Serdjuks, D. Kombinēto vanšu pārseguma elementu darbības analīze. No: 51. RTU Studentu zinātniskā sun tehniskās konferences materiāli, Lībija, Rīga, 28.-28. aprīlis, 2010. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010, 58.-58.lpp. ISBN 9789934100796.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196