Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Evaluation of Atmospheric Lucidity and Diffused Radiation

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Evaluation of Atmospheric Lucidity and Diffused Radiation
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Ilze Pelēce
Mārtiņš Vanags
Lana Migla
Atslēgas vārdi Solar energy, atmospheric lucidity, diffused radiation, direct radiation, nebulosity
Anotācija Based on measurements of the diffused and direct solar radiation intensity, the atmospheric lucidity and its variations that are characteristic of nebulosity. They also consider the dependence of diffused radiation on the nebulosity. In the work it was established that the atmospheric lucidity in Latvia is usually in the range of 0.77 ± 0.05, with only minor changes, so in the calculations it was assumed constant. The diffused solar radiation intensity was found to increase under medium nebulosity and to decrease at high its level. Since this dependence is also influenced by the type of clouds, for more precise calculations further research is needs.
DOI: 10.2478/v10047-010-0029-7
Atsauce Pelēce, I., Vanags, M., Migla, L. Evaluation of Atmospheric Lucidity and Diffused Radiation. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2010, Vol.47, No.6, 40.-46.lpp. ISSN 0868-8257. Pieejams: doi:10.2478/v10047-010-0029-7
ID 8782