Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Development of Pathogenesis Topological Model Node Evaluation Complex

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Development of Pathogenesis Topological Model Node Evaluation Complex
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Ivars Karpičs
Zigurds Markovičs
Ieva Markoviča
Atslēgas vārdi Graph model, expert system
Anotācija Research area of authors includes development of intellectual computer systems for random medicine tasks. In case of arterial hypertension, topological structure model is used as mathematical model. This model is possible to process by using graph theory applications and methods. In this article authors consider node assessment complex, which is necessary for optimal therapy selection process. Node assessment increase model information level and encapsulates knowledge for further processing.
Atsauce Karpičs, I., Markovičs, Z., Markoviča, I. Development of Pathogenesis Topological Model Node Evaluation Complex. No: Biomedical Engineering: Proceedings of the 14th International Conference, Lietuva, Kaunas, 28.-29. oktobris, 2010. Kaunas: Technologia, 2010, 163.-166.lpp. ISSN 2029-3380.
ID 8831