Muitas darbības pamati
2010
Aivars Gulbis, Aldis Čevers

Grāmata paredzēta specialitātes „Muitas un nodokļu administrēšana” studentiem, bet to var izmantot arī citu specialitāšu augstskolu studenti un pasniedzēji, kvalifikācijas celšanas kursu klausītāji, muitas brokeri un citi interesenti, kas vēlas iepazīties ar muitas darbības pamatprincipiem un muitas lietas regulējošām normām. Darbs balstīts uz starptautisko praksi un starptautiskajām tiesību normām muitas lietās, izmantojot atsevišķu valstu, tai skaitā Latvijas, nacionālās prasības un piemērus no prakses. Konkrētais grāmatas izdevums būtiski pārstrādāts un papildināts ar nodaļām par starptautisko ar muitas jomu saistīto starptautisko organizāciju un konvenciju aprakstu, iekļautas aktuālākās izmaiņas muitas lietu praksē, kā arī kopumā mācību līdzeklis pielāgots Pasaules Muitas organizācijas pieņemto muitnieku profesijas standartā noteikto zināšanu prasībām.


Atslēgas vārdi
Customs, tax, international law

Gulbis, A., Čevers, A. Muitas darbības pamati. Rīga: RTU, 2010. 389 lpp. ISBN 978-9934-10071-0.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196