Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijas atjaunojamās ekoizejvielas kā ilgtspējīgu telpisko attīstību veicinošie faktori

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijas atjaunojamās ekoizejvielas kā ilgtspējīgu telpisko attīstību veicinošie faktori
Nosaukums angļu valodā Latvian Renewable Ecological Raw Materials as Conducive Factors of Sustainable Spatial Development
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.7. Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija
Autori Andra Ulme
Guntis Strazds
Līga Freivalde
Atslēgas vārdi spatial planning, sustainable development, renewable raw material, hemp and flax fiber products
Anotācija Rakstā apkopota informācija par Latvijā ražojamo produktu sortimenta paplašināšanas iespējām, balstoties uz vietējām atjaunojamām izejvielām (kaņepes un lini). Kopš 2007. gada samazinājies linu noiets, tādēļ tika meklētas alternatīvas tehnisko kultūru audzēšanai, lai nodrošinātu esošo linu pārstrādes rūpnīcu darbību. Kā alternatīva varētu kļūt kaņepju šķiedru ražošana, kas Latvijā pamazām tiek atsākta. Kaņepēm ir milzīgas priekšrocības, piemēram, tām nav dabisko kaitēkļu, šķiedra nepūst, nebojājas. Kaņepes augsnes ziņā nav izvēlīga kultūra, iztiek bez minerālā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļiem. Tās uzlabo augsnes struktūru un ar savu biomasu nomāc nezāles. Kā ikviens dabīgs materiāls, kaņepju audums ir otrreiz pārstrādājams un dabā sadalās. Kaņepes ir piecas reizes izturīgākas par kokvilnas brezentu un grūtāk pārraujamas par linu. Latvijā ar kaņepēm 2009. gadā apsēti apmēram 200 ha. Lai nozare veiksmīgi attīstītos, ar kaņepēm nepieciešams apsēt vismaz 1000 ha un iegūt 2400 tonnas šķiedras. Svarīgs posms, lai attīstītu Latvijas tautsaimniecību, ir ne tikai šķiedru ražošana un pirmapstrādes nodrošināšana, bet arī to pārstrāde jau gatavos produktos, kas apliecinātu to kā produktu ar pievienoto vērtību. Tādējādi ir iespēja veicināt pienesumu Latvijas tautsaimniecībā.
Anotācija angļu valodā The article summarizes the information on the Latvian manufactured product range expansion opportunities based on local renewable resources (hemp and flax). Latvia as a small open economy country, the economic growth and social welfare growth is largely dependent on both environmental conservation and education among the population-raising in the direction of sustainable development, as well as the ability to create and realize competitive products and services to the global market. The world's growing tendency to reduce the variety in the production of synthetic fiber and replacing them with native, including hemp and flax fiber. Since 2007 decreased sales of flax, so looked for alternatives to the cultivation of industrial crops, to ensure the functioning of the flax-processing plants. As an alternative could be the production of hemp, which Latvian is slowly being resumed. Hemp is a huge advantage, for example, they have no natural pests, fibers rot, deteriorate. They improve soil structure and its biomass suppresses weeds. Like any natural material, hemp fabric is recyclable and naturally decompose. Hemp is five times stronger than cotton tarpaulins, and harder breakable of flax.In year 2009 in Latvia with hemp is planted about 200 ha. To successfully develop the industry, the need to sow hemp is at least 1,000 ha. An important step in the development of Latvian economy is the processing of already finished products, which certified it as a product with added value. Thus, an opportunity to encourage the spreading of the Latvian economy.
Atsauce Ulme, A., Strazds, G., Freivalde, L. Latvijas atjaunojamās ekoizejvielas kā ilgtspējīgu telpisko attīstību veicinošie faktori. Ilgtspējīga telpiskā attīstība. Nr.1, 2010, 62.-66.lpp. ISSN 1691-6174.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8937