Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Profesora Karla Blahera daudzpusīgā darbība

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Profesora Karla Blahera daudzpusīgā darbība
Nosaukums angļu valodā The Broad Activities of Professor Karl Blacher
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Alīda Zigmunde
Saulcerite Neilande
Atslēgas vārdi history of chemistry, Riga Polytechnikum, society for psychical research
Anotācija Rakstā aplūkota Rīgas Politehnikuma absolventa un Rīgas Politehniskā institūta, Latvijas Universitātes un Ivanovovozņesenskas Politehniskā institūta Krievijā, ķīmijas profesora, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera Karla Blahera (1867–1939) darbība. Profesora darbi ķīmijā un siltumtehnikā, kā arī darbība augstskolās vairākkārt tikusi aprakstīta, bet viņa darbība ķīmijas tehnoloģijas didaktikā un parapsiholoģijā līdz šim nav pētīta, tāpēc tie plašāk aprakstīti šajā rakstā.
Anotācija angļu valodā The article describes a graduate of the Riga Polytechnic and professor of chemistry of the Polytechnic Institute of Riga, the Polytechnic Institute of Iwanowo – Wosnessensk in Russia and the Latvian University of Riga Karl Blacher (1867 – 1939). Professor Blacher as well as his activities in these universities has often been described, but his teachings in (practice) chemical engineering and his interest in parapsychology has so far not been investigated. K. Blacher has gone on several business trips abroad to get familiar with the chemical industry and the technical and pedagogy-related issues. Based on the work of Latvian universities and his foreign experience, he wrote articles and books about chemistry, pedagogy and parapsychology in Russian and German, he was the editor of the journal „Seelenprobleme” (Problems of Psyche) which was printed in Riga. He was active in the “Naturforscherverein of Riga” (Association for Natural Sciences in Riga), of the Riga Technical Society, the Latvian Society of Chemistry, German Liberal Club, the Corporation of German Students „Rubonia” and other organisations. He was the founder of the "Mental Research Association of Latvia” and its chairman for many years. Professor K.Blachers acquaintances were both world recognized scientists, although not as known as he was, and even as quite contradictory personalities as the Riga Clairvoyant Eugene Fincke and others. Professor Blachers son Carl Heinrich Blacher studied chemistry, but his son Ernst Wilhelm Blacher - mechanics. After the Hitler – Stalin Pact Members of the family of Professor Blacher were repatriated in 1939 to Germany.
Atsauce Zigmunde, A., Neilande, S. Profesora Karla Blahera daudzpusīgā darbība. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.16, 2010, 12.-16.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8965