Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ignācijs Moscickis (1867-1946) – zinātnieks un Polijas valsts prezidents (1926-1939)

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ignācijs Moscickis (1867-1946) – zinātnieks un Polijas valsts prezidents (1926-1939)
Nosaukums angļu valodā Ignacy Moscicky (1867-1946) – Scientist and President of Poland (1926-1939)
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Ivan Grinevics
Ilgvars Grosvalds
Atslēgas vārdi Ignacy Moscicky, President of Poland, Riga Polytechnical Institute, chemist, diploma paper, Inflanty association
Anotācija Rakstā ir izpētīts Rīgas Politehnikuma XIX gs. otrās puses poļu absolventa Ignācija Moscicka dzīves gājums. Īpaši apskatīti skolas gadi Polijā un studijas Rīgā XIX gs. beigās. Ievietota Latvijas Universitātes ēkā Kronvalda bulvārī 4 piestiprinātā Ignacija Moscicka Polijas Republikas prezidenta (1926-1939) un izcila ķīmijas tehnoloģijas profesora, kurš no 1887. līdz 1891. gadam studējis Rīgas Politehnikumā, piemiņas plāksnes fotogrāfija. Ievietotas divu namu, Ģertrūdes ielā 19/21 un Šķūņu ielā 12/14, kur vēlākais Polijas valsts prezidents dzīvoja pirms 120 gadiem, mūsdienu fotogrāfijas. Aprakstīts I. Moscicka diplomdarba „Ueber die Einwirkung von Monochloressigsaure auf Beta-Naphtylamin” liktenis. Atspoguļoti Polijas valsts prezidenta zīmogs ar parakstu, sasniegumi zinātnē, kā arī diplomdarbs, kuru glabā Latvijas Ķīmijas vēstures muzejs. Doti arī I.Griņeviča un I.Grosvalda priekšlikumi Polijas vēstniecībai Latvijā par Ignācija Moscicka piemiņas plāksnes piestiprināšanu pie Rīgas namiem.
Anotācija angļu valodā The subject of the article is the investigation of biography of one of the Polish graduates of Riga Polytechnical School in the XIXth century. Special attention has been paid to his school years spent in Poland and to his studies in Riga in the end XIXth century. There have been mentioned Polish student corporations „Arkonia“ and „Velecia“ of Riga Polytechnical school. There is shown the memorial plaque, attached to the building of Latvian university in Kronvalda boulevard 4, for the president of the Polish Republic (1926-1939) and the outstanding professor of chemical technology Ignacy Moscicky, who was studying from 1887 till 1891 at Riga Polytechnical school. There are inserted tho photographies of two houses in Gertrudes street 19/21 and Skunu 12/14 where I. Moscicky „Ueber die Einwirkung von Monochoressigsaure auf Beta-Naphtylamin“ and its fate, the failare of the attempted coup on the life of the generalgovernour of Warsaw Joseph Gorko, the years of emigration in London, his work in Freiburg (Fribourg), the first factory of condensators in Europe in the Polytechnical school of Lvov. There is shown the seal of the Polish state president with his signature, his achievements in science as well as his graduation paper which is being kept at the Museum of the history of Latvian chemistry. There are reflected the proposals of I. Grinevich and I. Grosvalds to the Polish Embassy in Latvia on the attaching of memorial plagues to corresponding Riga buildings.
Atsauce Grinevics, I., Grosvalds, I. Ignācijs Moscickis (1867-1946) – zinātnieks un Polijas valsts prezidents (1926-1939). Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.16, 2010, 17.-23.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8967