Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Smalkkeramikas ražošana Latvijā (1944-1990)

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Smalkkeramikas ražošana Latvijā (1944-1990)
Nosaukums angļu valodā The Production of Artistic Ceramics in Latvia (1944-1990)
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Ilgvars Grosvalds
Uldis Alksnis
Atslēgas vārdi ceramics, porcelain, faience
Anotācija Pasaules kara Latvijā sekmīgi attīstījās saimnieciskā un mākslas mālu keramikas, porcelāna un fajansa izstrādājumu ražošana. Darbu Rīgā uzsāka kombināta „Māksla” keramikas darbnīca un Mākslas fonda darbnīca, kurās strādāja diplomēti mākslinieki. Rajonu rūpkombinātu ietvaros gatavoja dažādus māla traukus un priekšmetus. Tādas darbnīcas bija Jelgavā, Cēsīs, Krustpilī, Rēzeknē, Kuldīgā, Dobelē un Rolavā. 1963. gadā rūpkombinātu ražotnes apvienoja uzņēmumā „Latvijas keramika”. Savās individuālās darbnīcās radoši strādāja Latgales keramiķi, attīstot sava dzimtā novada keramikas tradīcijas.
Anotācija angļu valodā After the Second World War there was in Latvia successful development of houshold and artistic ceramics as well as the production of porcelain und faience articles. In Riga the work was started by the workshop of ceramics at the complex enterprise „Māksla” , and at the workshop of the fund „Māksla”, where there were working certified artists. Within the premises of the regional industrial complexes there were produced various clay dishes and articles. Such workshop were located in Jelgava, Cēsis, Krustpils, Rēzekne, Kuldīga, Dobele and Rolava. In 1963 the facilities of the industrial complexes were united into the enterprise „Latvian Ceramics» At their individual workshops there were creatively working the masters of ceramics of Latgalia, developong the local tradition of ceramics of their region. The production of porcelain and faience was restarted by the Riga porcelain and faience factory (the former factory of Kuznetsov) and the Riga porcelain factory (the former Jesens factory). Besides the ordinary porcelain dishes the Riga porcelain factory was producing electrotechnical porcelain, but the Riga factory of porcelain and faience produced porcelain tubes and heatresistanf articles. In 1967 the production of faience was interrupted.
Atsauce Grosvalds, I., Alksnis, U. Smalkkeramikas ražošana Latvijā (1944-1990). Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.16, 2010, 32.-37.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8969