Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Mērķprogrammas „Izglītībai

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Mērķprogrammas „Izglītībai, zinātnei un kultūrai” devums studentiem un zinātniekiem
Nosaukums angļu valodā Contribution of the Special Purpose Programme „For Education, Science and Culture” to Students and Scientists
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Imants Meirovics
Atslēgas vārdi education, grants, students, scientist
Anotācija Mērķprogramma „Izglītībai, zinātnei un kultūrai” (IZK mērķprogramma) 1993. gada rudenī dibināta ar koncerna „DATI” (informātika) atbalstu, izteica gatavību uzņemties daļu rūpes par Latvijas valsts izglītības, zinātnes un nacionālās kultūras problēmām. Šis fakts mūs tuvina arī civilizētajai pasaulei, kurā bagātība iet roku rokā ar atbildību par sabiedrību. Turpmākajos gados šim projektam pievienojās vēl 33 zinātņu nozares, kurās mērķprogramma veikusi stipendiju piešķīrumus. Ar IZK mērķprogrammas stipendijām Latvijas augstskolās katru gadu studēja ap 180 bakalaurantu un maģistrantu (1993-2007). IZK mērķprogrammai tieša sadarbība ar LZA sākās 1999. gadā.
Anotācija angļu valodā The special purpose programme „For Education, Science and Culture” (ESC special purpose programme) was founded in the autumn of 1993 with the support of the holding „DATI” (Informatics) which expressed its readiness to assume a part of care of the education, science and natural culture problems of the state of Latvia. This fact brings us closer to the civilized world as well, where wealth goes together with social ownership. In the following years 33 academic areas joined the Project where the special purpose programme awarded grant allotments. Approximately 180 Bachelor and Master Students attended higher education schools on Latvia each year with the ESC special purpose programme Grants (1993-12007). Direct collaboration of ESC special purpose programme with Latvian Academy of Science commenced in 1999 along with signature of the first agreement with JSC „DATI” on outstanding academic achievement or life-work in computer sciences and informatics. The next agreement was signed in 2000 with JSC „ITERA LATVIJA” on outstanding academic contribution or life-work in environment, land and geography sciences a.o. contracts. The text is supplemented with 3 tables and one picture – grant allotments of students and master students by areas.
Atsauce Meirovics, I. Mērķprogrammas „Izglītībai, zinātnei un kultūrai” devums studentiem un zinātniekiem. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.16, 2010, 50.-52.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8974