Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Madonas raidstacijas antenas masti

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Madonas raidstacijas antenas masti
Nosaukums angļu valodā The Masts of the Madona Broadcasting Station Aerial Antenna
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Indulis Zvirgzdins
Atslēgas vārdi Madona broadcasting station, broadcasting station aerial antenna
Anotācija 1932.-1944. gadā Madonas apriņķa Kalsnavas pagastā līdzās Aiviekstes spēkstacijai darbojās raidstacija. Pa telefona vadiem tai tika pievadīta Rīgas radiofona programma, kuru ar attiecīgu viļņa garumu no šejienes izplatīja raidītājs. Radiostacija nodrošināja Rīgas radioprogrammas uztveršanu Austrumlatvijā. Raidītāja 250 metrus garā antena sākumā bija nostiepta starp diviem 116 m augstiem priedes koka torņiem. Tos pēc radioinženiera Roberta Martinsona projekta 1932. gada vasarā uzcēla kādi 10 latviešu vīri. Tolaik šeit bija Eiropā augstākie koka radiomasti, par kuru celtniecības pieredzi interesējās arī amerikāņu speciālisti. Stiprā vējā viens no koka mastiem ieliecās, tāpēc 1940. gada vasaras sākumā no 33 posmiem tika samontēts 230 metrus augsts metāla tornis ar atsaitēm, kas pats kalpoja kā antena – augstākā būve Ziemeļaustrumeiropā. Tas iznīcināts kara laikā.
Anotācija angļu valodā A radio transmitting station, located near the power station on the river Aiviekste, broadcast from 1932 – 1944 in the Kalsnava civil parish, in the Madona district. It received the Riga radio program by telephone and the station broadcast it through the corresponding radio wave lengths. The transmitting station supplied all of eastern Latvia with the wave lengths necessary to pick up the Riga radio broadcasting program. At first, the 250 m long aerial of the transmitter was stretched between two 116 m high pine wood towers. They were built by 10 Latvian men using plans made by the radio engineer Remberts Martinsons. At the time these were the highest wooden radio masts in Europe and even aroused the interest of American specialists. One of the wooden masts was bent by a very strong wind. Therefore, at the beginning of the summer 1940 a 33 span metal tower of 230 m height was erected. It was the highest building in Northern Europe and also served as an antenna. It was destroyed during the war.
Atsauce Zvirgzdins, I. Madonas raidstacijas antenas masti. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.16, 2010, 53.-56.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8976