Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Методика оптимизации формы элементов механических систем

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā Методика оптимизации формы элементов механических систем
Nosaukums angļu valodā Shape Optimization Method of Mechanical System Elements
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Pētniecības platforma Neviena
Autori Aleksandrs Januševskis
Anatolijs Meļņikovs
Imants Kaktabulis
Atslēgas vārdi Shape optimization non-uniform rational B-splines design of experiments metamodel tensometric wheel pair of wagon
Anotācija Предложена ресурсосберегающая методика оптимизации формы элементов механических систем создаваемых средствами автоматизированного проектирования. Методикой предусматривается планирование расположения контрольных точек полигона неоднородных рациональных В-сплайнов, задающих проектируемую форму, и построение соответствующих метамоделей, использующихся в дальнейшем для оптимизации. Показана эффективность методики как при решении тестового примера так и при оптимизации формы диска для крепления измерительной аппаратуры на оси колесной пары вагона. Приведены полученные формы и соответствующие количественные показатели.
Anotācija angļu valodā Resource-saving technique is proposed for shape optimization of the mechanical system elements developed by means of CAD. Procedure includes planning of location of the polygon control points of non-uniform rational B-splines that define the shape as well as building of the metamodels used further for optimization. Efficiency of technique is shown by solution of a test problem as well as for the shape optimization of the disk for mounting of measurement equipment on the axle of wagon wheel pair. The obtained shapes and appropriate quantitative indices are given
Hipersaite: http://cyberleninka.ru/article/n/metodika-optimizatsii-formy-elementov-mehanicheskih-sistem 
Atsauce Januševskis, A., Meļņikovs, A., Kaktabulis, I. Методика оптимизации формы элементов механических систем. Известия Томского политехнического университета, 2011, Vol. 319, No. 2, 21.-25.lpp. ISSN 1684-8519.
ID 8977