Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Rīgas Tehniskās universitātes boksa vēsture

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Rīgas Tehniskās universitātes boksa vēsture
Nosaukums angļu valodā Riga Technical University Boxing History
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Jānis Muižnieks
Atslēgas vārdi boxing team, trainings, methods, championships of universities, mastership, competitions, selection
Anotācija Rakstā izklāstīta RTU boksa vēsture laika posmā no RTU dibināšanas 1958.gadā līdz šai dienai. Vēstures apraksta autors un viņa darba kolēģi Igors Viktorovs, Iļja Berkovičs un Genadijs Vanajevs ir devuši lielu ieguldījumu boksa attīstībā augstskolā. Par to liecina bijušo un esošo RTU bokseru sportiskie rezultāti. Labāko RTU bokseru – Aleksandra Matjušenkova, Sergeja Lobakova, Andreja Černucka u.c. – vārdi ir pazīstami ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. RTU boksa izlases komanda ir daudzkārtēja Latvijas universiādes sacensību uzvarētāja. Augstskolā sagatavoti 16 sporta meistari boksā un 11 Latvijas čempioni. Aleksandrs Matjušenkovs Latvijas čempiona titulu izcīnījis sešas reizes, bet Andrejs Černuckis – četras. Prestižo Arnolda Knīša balvu mūsu studenti ir izcīnījuši vairākkārt, trīs reizes pēc kārtas to ieguva Uldis Meijersons un Brunis Jasinskis, vienu reizi Sergejs Somovs. Pateicoties RTU sporta darba vadītājiem un treneru aktivitātei, sākot no 2007.gada notiek Latvijas studentu čempionāti boksā, to organizēšanu ir uzņēmušies RTU Sporta katedra un Sporta klubs.
Anotācija angļu valodā This article outlines history of boxing in period from the foundation of RTU in 1958 to this day. The author of this historical description in common with his colleagues Igors Viktorovs, Iļja Berkovičs and Genadijs Vanajevs have made great contribution in boxing development of university. Sportingly results of current and former boxers of RTU are showing that. Best boxers of RTU such as Aleksandrs Matjušenkovs, Sergejs Lobakovs, Andrejs Černuckis and others are famed not only in Latvia but also outside it. Champion boxing team of RTU is frequent winner of Latvian competitions between universities. There are prepared sixteen masters of sport and eleven Latvian champions in the RTU. Aleksandrs Matjušekovs was champion six times, but Andrejs Černuckis four times. Our students repeatedly won prestige prize of Arnolds Knīsis. Uldis Meijersons and Brunis Jasinskis won this prize three times seriatim, but Sergejs Somovs won it one time. Thanks to managers of RTU sports work and activities of trainers since 2007 are taking place Latvian student’s championships. RTU Sport’s department and Sport’s club are organizing it. Many of our sportsmen such as Deniss Hižinins, Vladislavs Belousovs, Stanislavs Gricjus, Andis Cickovskis etc. are successfully taking part in various competitions. In this historical description was mention those sportsmen who won places in Latvian and international championships. Meaning place in RTU boxing history also has those sportsmen who took place in lower level competitions, but we don’t have exact registration of them.
Atsauce Muižnieks, J. Rīgas Tehniskās universitātes boksa vēsture. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.16, 2010, 57.-60.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8978