Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: D5.1 – Project Web Site

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā D5.1 – Project Web Site
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Aiga Ozoliņa
Bruno Žuga
Atis Kapenieks
Merija Jirgensons
Rūdolfs Gulbis
Dina Žuga
Jānis Kapenieks
Atslēgas vārdi street lighting, energy saving, intelligent technologies, light intensity dimming
Anotācija There are two main objectives of the project website: to provide information about our achievements and to attract new users to our work. The functional requirements of the website are as follows: 1. To provide information about the project in a general way; 2. To inform in detail about our progress in attaining the project’s objectives; 3. To provide information about the project’ expected outputs; 4. To disseminate information about the consortium partners; 5. To publicise project’s open events; 6. To provide access to publicly accessible documents. The site is one of the best means to provide updates of information related the evolving phases of the project. The objectives of the LITES web site are to make a public presentation of the project to the outside community concerning: News, Technology, Pilots, Usage, and Galleries. The address of the public area of the project website is: http://www.lites-project.eu and address of internal communication space is http://colab.lites-project.eu. The web page will be updated continuously with new information, sections and new options added. The web page provides a special interface to sites for moderators to have full control of the content. Their access is by a login with username and password that was provided by the developers of LITES web page.
Atsauce Ozoliņa, A., Žuga, B., Kapenieks, A., Jirgensons, M., Gulbis, R., Žuga, D., Kapenieks, J. D5.1 – Project Web Site. No: Eiropas komisija. Rīga: RTU, 2010, 1.-16.lpp.
ID 9326