Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Programmatūras licenzēšanas un aizsardzības metožu analīze

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Programmatūras licenzēšanas un aizsardzības metožu analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of Software Licensing and Protection Methods
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Zigmunds Buliņš
Atslēgas vārdi Licensing, software protection, analysis of executable file, reverse engineering
Anotācija Dokumentā tiek aprakstīta programmatūras izstrādātāju problēma, saistīta ar licenzēšanu un tās pārkāpšanu. Aprakstīti daži pielietojamie licenzēšanas mehānismi. Tā kā ir izplatīta parādība, kad programmatūra tiek izmantota nelikumīgi, izvairoties no licences ierobežojumiem, rakstā tiek apskatīti arī mehānismi, ko programmatūras izstrādātāji izmanto aizsardzības pret nelikumīgo izpildāmo failu modificēšanu. Beigās aizsardzības mehānismi ir salīdzināti pēc noteiktiem kritērijiem.
Anotācija angļu valodā The paper describes a software development problem, related to licensing and its violation. Are described some applicable licensing mechanisms. Since it is a phenomenon where software is used illegally, avoiding the licensing restrictions, the article goes into the machines, the software developers use for protection against unauthorized modification of the executable file. At the end protection mechanisms are compared according to specified criteria.
Atsauce Buliņš, Z. Programmatūras licenzēšanas un aizsardzības metožu analīze. No: Lietišķās datorsistēmas : 51. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences rakstu krājums, Latvija, Rīga, 22.-22. aprīlis, 2010. Rīga: RTU, 2010, 159.-164.lpp. ISBN 978-9934-10-029-1.
ID 9433