Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Kompozīcijas ģeometrija apaudos un celu jostās

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Kompozīcijas ģeometrija apaudos un celu jostās
Nosaukums angļu valodā The Geometry of Border Pattern Composition
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Gunta Zommere
Silvija Kukle
Atslēgas vārdi apaudi, ornamenta elementi, simboli, zīmes, kompozīcija, dārziņi, simetrijas klases
Anotācija Rakstā apskatīta Sēļu kultūras ietekmes apgabalā sastopamo divrūtiņu tekstīliju – apaudu un celu jostu – ornamenta zīmju un kompozīcijas veidošanas principu detalizēta analīze, kā arī apskatīts simbolu/zīmju tipu sastopamības biežums.
Anotācija angļu valodā The results of detailed analysis of the development principles of two check border pattern motifs and composition from the Selonian culture influenced region as well the frequency of appearance of symbols and motifs are discussed in this paper.
Atsauce Zommere, G., Kukle, S. Kompozīcijas ģeometrija apaudos un celu jostās. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.1, 2006, 29.-37.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 9506