Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Soldier Individual Protection System Aprior Ranking of Functional Replies

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Soldier Individual Protection System Aprior Ranking of Functional Replies
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Igors Šitvjenkins
Ausma Viļumsone
Inese Ziemele
Una Zariņa
Kristine Pinke
Atslēgas vārdi clothing, soldier, protection, aprior ranking, functional replays, combat ability, requirements
Anotācija Researchers from National Armed Forces (NAF) Republic of Latvia in cooperation with researchers from Riga Technical university (RTU) based on analysis of NATO normative base and open source information of clothing and individual protection systems, have established massif of functions containing functions of protection, functions influent on combat ability and technical economic functions describing quality of the Soldier Individual Protection System. Researchers develop methodological approach of identifying priority group of functions. The basis of this approach is military expert evaluation with aprior ranking of functions. The results of aprior ranking with definition of priority functions can be used by government officials as a scientific basis in defining direction of further Soldier Individual Protection System improvement and optimization projects as well as set up requirements for the multi protection and multi layer type of the individual protection systems.
Atsauce Šitvjenkins, I., Viļumsone, A., Ziemele, I., Zariņa, U., Pinke, K. Soldier Individual Protection System Aprior Ranking of Functional Replies. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.5, 2010, 64.-71.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 9634