Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Akustikas problēmas un to risinājumi atvērta tipa birojos

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Akustikas problēmas un to risinājumi atvērta tipa birojos
Nosaukums angļu valodā Acoustics Problems and Solutions in an Open-Office
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.4. Socioloģija un sociālais darbs
Autori Edgars Kirilovs
Atslēgas vārdi sound, sound in office, sound measurements, office types
Anotācija Akustiskā vide birojā apvieno visas skaņas, kas parādās dienas laikā. Dažas no šīm skaņām var būt patīkamas, kā mūzika, vai tāda, kas satur svarīgu informāciju, tomēr, ja skaņas nav vēlamas, tās tiek uzskatītas par troksni, kas ir nepatīkams, traucējošs, kaitinošs vai psiholoģiski kaitīgs. Kad troksnis kļūst par problēmu, vairums cilvēku mēģina no tā norobežoties aizverot durvis, diemžēl atvērto tipu birojos nav pilnu izmēru sienas un durvju, lai bloķētu troksni. Vairums biroja skaņu ir dzirdamas lielā attālumā. Visas biroja skaņas, kas izplatās dažādos virzienos no to rašanās avotiem spēj sadalīties, absorbēties un pārvietoties, kad tās saskaras ar kādu virsmu. Atvērtā tipa birojos vislabāk runas privātumu var panākt apvienojot kvantitatīvos projektēšanas paņēmienus un atbilstošus skaņas mērījumus. Iepriekš tas netika veikts, jo nebija piemēroti projektēšanas un mērījumu veikšanas instrumenti. Šajā rakstā ir aprakstītas runas privātuma mērījumu attiecības, kā arī apskatīts kā šie mērījumi ir saistīti ar atvērtā tipa biroju darba vietu ģeometriskajām un akustiskajām īpašībām
Anotācija angļu valodā The control of surrounding sound is only one part to make decent acoustics and privacy of speech that is a very actual issue in newly built, modern, open type office buildings where one of the largest workers’ dissatisfaction is created exactly due to the surrounding sounds. Obstructive sounds are speech, printer, typing, call of telephone that asks for control, because such sounds diminish the concentration of the employee’s that gives a negative effect on employee’s working efficiency. The source of the sound can be isolated or decreased, travelling sounds can be absorbed and blocked with good office layout and used materials so that the sound is not travelling from one working place to another. The best way of sound control is by office design. So that is would be easier to make a working space with higher level of privacy there is created small, free of charge computer program where one can model the height of the walls, material used, work space layout and analyze the results. In open plan offices, it is possible to improve the speech privacy by using different quantitative measurements and watching the results of them. If we better understand the importance of very effective acoustical environment, we see that an environment contributory to speech privacy, concentration and productivity can only be made through the balanced use of the methods of noise control that were described in the article: reducing noise at the source, blocking noise travelling, absorbing noise, and masking the noise. Author has looked also at speech privacy measurement correlation, and also there are showed these measurements according to open type office geometrical and acoustical qualities.
Atsauce Kirilovs, E. Akustikas problēmas un to risinājumi atvērta tipa birojos. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.5, 2010, 72.-76.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 9635