Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Biopolimēru attīstība un izmantošana

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Biopolimēru attīstība un izmantošana
Nosaukums angļu valodā Biopolimers and Their Development and Use
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Edgars Kirilovs
Silvija Kukle
Atslēgas vārdi biopolimers, fiber plastic composites, matrix, life cycle, environment influence
Anotācija In recent years, there has been noticed quite high increase in interest of biodegradable materials that can be used in packaging, agriculture, medicine, and other areas. There have been created special ISO standards with a purpose to classify the materials as biodegradable. There is showed very high interest all around the world for biodegradable polymer materials- so called biocomposites. Polymers are the basic of plastic materials that are more and more used in different areas. As a result many researchers are trying to develop and modify commonly used materials to introduce new, more user-friendly materials that are made from naturally available materials. There are several biological materials that can be combined into biodegradable polymer materials. The most popular ones are starch and fibres that are got from different plants. It is believable that the use of new biodegradable polymer materials will decrease the need and demand for synthetic polymer production that makes pollution. How it can be seen from different researched the use of biocomposites is growing year by year by ten to fifteen percent. This sphere of biocomposites has perspective future, because the non renewable resources are sharply decreasing and these composites are the only alternative. This paper shows a brief outline of work that is being done to develop the biodegradable polymers, the process of research, future outlook of the material and the new sectors where the biocomposites can be used.
Anotācija angļu valodā Aizvien pieaugošā plastmasas ražošana un no plastmasas izgatavotu produktu lietošanas pieaugums rada plastmasas atkritumus milzīgos apjomos. Sintētiskās plastmasas ir stabilas bioloģiski aktīvās vidēs, kā arī tiek iegūtas no neatjaunojamiem dabas resursiem, līdz ar to aizvien lielāka starptautiskās sabiedrības uzmanība un virzība tiek vērsta uz bioloģiski sairstošo polimēru un atbilstošu tehnoloģiju attīstību, izsīkstošo dabas resursu aizvietošanu, intensificējot atjaunojamu resursu izmantošanas iespēju izpēti. Biopolimēru kompozīti ir viens no risinājumiem. Tos veido bioloģiski sairstošas dabiskās šķiedras (kokvilna, linšķiedras, kenafs, džuta, rāmija, sizals, kaņepāji, abaka vilna) un bioloģiski noārdāmas saistvielas. Ņemot vērā, ka ar biopolimēru tehnoloģijām ir samērā viegli iegūt biodegradējamus materiālus, iespējams novērst daudzas ekoloģiskās problēmas, kas rodas citu ķīmisku produktu ražošanā. Būtiskākais uzstādījums zinātnei ir izveidot materiālus ar optimālām, lietojumam atbilstošām fizikālajām un mehāniskajām īpašībām, kas pilnībā sadalītos bioloģisku faktoru ietekmē.
Atsauce Kirilovs, E., Kukle, S. Biopolimēru attīstība un izmantošana. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.5, 2010, 77.-81.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 9642