Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Gaisa temperatūras ietekme uz darba produktivitāti birojā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Gaisa temperatūras ietekme uz darba produktivitāti birojā
Nosaukums angļu valodā Temperature’s Effect on Workers Productivity
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.7. Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija
Autori Edgars Kirilovs
Juris Emsiņš
Atslēgas vārdi productivity,temperature, office, SBS symptom,
Anotācija Iekštelpu temperatūra ir viena no fundamentālajām īpašībām, kas raksturo iekštelpu vidi. To iespējams kontrolēt ar dažādām metodēm atkarībā no ēkas un kondicionēšanas sistēmas. Iekštelpu temperatūra ietekmē cilvēka pašsajūtu, tai skaitā termālo komfortu, gaisa kvalitāti, tā saucamos ēku slimību simptomus un darba kvalitāti. Šajā darbā lielākā nozīme pievērsta tieši temperatūras ietekmei uz cilvēka darba efektivitāti. Analizējot dažādu literatūru par gaisa temperatūras ietekmi uz cilvēka darba efektivitāti, iegūtie rezultāti ir līdzīgi un salīdzināmi, kas vidēji parāda 2% darba efektivitātes kritumu attiecībā pret 1 grādu (pēc Celsija), kad temperatūra ir virs 25C. Krietni mazāk informācijas pieejama par darba efektivitātes izmaiņām pie zemākām temperatūrām. Tomēr ir pieejama informācija par to, ka strauji samazinās darba spējas manuāliem darbiem, kad pazeminās gaisa temperatūra zem neitrālās temperatūras, un tas saistīts ar asinsrites palēnināšanos. Salīdzinot darba efektivitātes samazināšanos pie paaugstinātām gaisa temperatūrām ar izmaksām, kādas ir birojos nakts laikā gaisa dzesēšanas iekārtu darbināšanai, darba efektivitātes paaugstināšanās atvēsinātā gaisā ir augstāka, nekā dzesēšanas iekārtu izmaksas nakts laikā
Anotācija angļu valodā Indoor temperature is one of the main characteristics for indoor environment. It can be controlled and observed with many different schemes depending on the building and its HVAC system. The indoor temperature gives an affect to hew human responses- thermal comfort, perceived air quality, sick building syndrome symptoms and performance at work. In this study the main focus is on the performance at office that is effected by temperature. There are ncluded studies that had used objective indicators of performance which are relevant in offices and office type work- text processing, simple calculations, length of telephone customer service time, and total handling time per customer for call-center workers. There is less information about the effect in the wotk in low temperatures, more information is about work in higher temeperatures. There is no information about the industrial work. There is calculated from all studies the percentage of performance change (increase or decrease of the productivity) per every degree increase in temperature. The main result is that performance increases in temperature about to 21-22 oC, and decreases with temperature that exceeds 23-24 oC. The highest productivity is at temperature of around 22 oC. For example, at the temperature of 30 oC the performance is only 91.1% of the maximum- in average, the performance/ productivity decreases 2% by every degree.
Atsauce Kirilovs, E., Emsiņš, J. Gaisa temperatūras ietekme uz darba produktivitāti birojā. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.5, 2010, 88.-93.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 9659