Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Manekena izstrāde un sākumdatu definēšana 3D apģērbu projektēšanai

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Manekena izstrāde un sākumdatu definēšana 3D apģērbu projektēšanai
Nosaukums angļu valodā Development of a Mannequin and Definition of Starting Data for 3D Garment
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Inga Dāboliņa
Ausma Viļumsone
Jānis Dāboliņš
Atslēgas vārdi 3D designing, spatial allowances, 3D mannequin
Anotācija Lai realizētu tehnoloģiju, kas dod iespēju apģērbus projektēt 3D vidē, ir nepieciešams lietot efektīvu cilvēka ķermeņa mēru iegūšanas metodiku, kas būtu piemērota cilvēka ķermeņa ciparu modeļa izveidošanai datora atmiņā. 3D manekena izstrādei lieto skenēšanas ceļā iegūtās ķermeņa virsmas punktu koordinātas. Datni ar koordinātu parametriem saglabā un izdala apakšdatnes punktu koordinātu un trijstūru novietojuma atpazīšanai, pēc šī procesa sistēma cikliski nolasa punktu atrašanās vietas, trijstūru secību un attālumus, pēc kā veic punktu novietošanu. No novietotajiem punktiem tiek kompilēta manekena virsma un izveidots individuālais 3D manekens. Apģērbu virsmas izveidošanai nepieciešams noteikt telpisko virslaižu vērtības. kas tiek definētas kā attālums starp apģērbu un cilvēka ķermeņa virsmu. To aprēķināšanai var tikt izmantotas tradicionāli lietotās virslaides, vai daļēji arī konkrētu antropometrisko punktu mērījumi dinamikā. 3D apģērbu projektēšanai, var identificēt nepieciešamos darba posmus: • Cilvēka ķermeņa 3D manekena izveide un antropometrisko datu iegūšana. • Telpisko virslaižu definēšana ērtumam. • Telpisko virslaižu definēšana modeļa ārējam izskatam. • Apģērba virsmas iegūšana • Tekstildrānu īpašību imitēšana un detaļu dalījumu projektēšana nav iekļauta šajā pētījumā.
Anotācija angļu valodā To implement the technology that would allow designing clothes in a 3D environment, it is necessary to use an effective method for acquiring human body measurements, which would be appropriate for creating a digital model of the human body on a computer. 3D parameters, information on the posture and proportions, as well as the measures used in tailoring are all acquired using a scanner. The anthropometrical measures are acquired with the help of perimeter splits of a virtual mannequin, measurements of intermediate anthropometric point straight lines, as well as in the result of a combination and approximations of these versions (in case of breast width measurements a.o.) . The body surface point coordinates acquired by scanning are used to develop a 3D mannequin. The file with the coordinate parameters is saved and sub-files for point coordinate and triangle position determination are created. After this process the system cyclically reads the positions of points, the sequence and distances of triangles and places the points. The mannequins’ surface is compiled from the placed dots and the individual 3D mannequin is created. To create the surface of a garment it is necessary to determine the values of spatial allowances, which are defined as the distance between the garment and the surface of the body. To calculate these, traditionally used allowances can be used, or partially particular anthropometric point measurements in dynamics. The paper determines the coherence between the values of spatial allowances and traditionally used allowances. The paper also shows a possibility of using anthropometrically important point coordinate measurements of dynamic postures for the determination of ease allowances. The 3D mannequin development system has been approbated by creating a virtual mannequin from the scanned data. A description of the creation of the geometric shape of a virtual mannequin has been developed. The spatial mannequin matches the actual body; the acquired measurements do not have significant deviations from the real ones. The developed 3D mannequin can be used in further research creating a 3D designing system.
Atsauce Dāboliņa, I., Viļumsone, A., Dāboliņš, J. Manekena izstrāde un sākumdatu definēšana 3D apģērbu projektēšanai. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.5, 2010, 110.-116.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 9666