Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Vides objekti kā vienota informācijas stendu un norāžu sistēma Baltijas jūras piekrastē

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Vides objekti kā vienota informācijas stendu un norāžu sistēma Baltijas jūras piekrastē
Nosaukums angļu valodā Environmental Objects as a Billboard and Guidance System of the Baltic Sea Coast
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.7. Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija
Autori Andra Ulme
Kristiana Pavasare
Atslēgas vārdi environmental objects, Baltic sea coast, sustainable development
Anotācija Šī raksta mērķis ir izpētīt esošo situāciju Baltijas jūras piekrastē informācijas stendu un norāžu jomā, pierādot nepieciešamību pēc krasām pārmaiņām. Tiek aplūkoti vispasaules piemēri vides objektu sfērā, izanalizēti to atbilstība laba dizaina noteikumiem un ilgtspējīgai attīstībai. Darba ietvaros tika izstrādātas galvenās vadlīnijas vides objektam, kas pildītu informācijas stendu un norāžu funkciju Baltijas jūras piekrastē.
Anotācija angļu valodā The aim of this article is to explore the current situation in the Baltic Sea coast, the information billboard and indications of the natural diversity and cultural tourism sector. Poll the respondents to find out public opinion on the need to change anything. It is displayed with the help of diagrams. Consideration is given to examples of global environmental object, analyze of their compliance with the rules of good design and sustainable development. The key conclusion is that good design needs functionality. If it is difficult to see, then it's just art, and for today it's not that important. In the framework of this work was developed general guidelines for environmental objects that fulfill the billboard and the references functions in the Baltic Sea coast, whose accent is on local quality of life building - demonstrating the need for lifelong learning. In this paper the opinions of respondents on the capability of orientating on the Latvian coast of the Baltic Sea where published.
Atsauce Ulme, A., Pavasare, K. Vides objekti kā vienota informācijas stendu un norāžu sistēma Baltijas jūras piekrastē. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.5, 2010, 117.-122.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 9667