Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Saplākšņa stiprības palielināšana ar kaņepju šķiedru

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Saplākšņa stiprības palielināšana ar kaņepju šķiedru
Nosaukums angļu valodā Improvement of Plywood Strength with Hemp Fibers
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Gints Upītis
Atslēgas vārdi plywood, composite material, hemp, fiber, adhesion
Anotācija Rakstā ir atspoguļoti risinājumu meklējumi stiprības palielināšanai saplākšņa kompozītmateriālos to sastāvā iekļaujot citas komponentes, rezultātā izveidojot jaunu materiālu ar augstākām fizikāli mehāniskām īpašībām. Cilvēcei arvien vairāk apzinoties savas rūpnieciskās un saimnieciskās darbības sekas, pēdējos gados liela uzmanība tiek pievērsta tam, kādas sekas tā var atstāt uz apkārtējo vidi. Tātad, izstrādājot jaunu produktu, būtiska ir pielietojamo materiālu un izejvielu izvēle un to reciklizācija Autors ir veicis eksperimentu saplāksni papildinot ar kaņepju šķiedru un no tās izgatavotu tehnisko audumu.
Anotācija angļu valodā In the article there are showed searches to increase the strength of the composite materials of plywood adding other components. As a result new material is established with higher physical and mechanical properties. By continuing increase of plywood usage in economics, there is a need to increase the physical and mechanical characteristics and decrease the production costs. One of the modes is to add hemp fibres and materials made from hemp to plywood. It is developed and implemented manufacturing plywood with different coatings, changing their surface mechanical properties. Manufacture of plywood perfusion is widely used by various non-wood materials. A/S “Latvijas finieris” is produced plywood with phenol film or UV-resistant film coatings [A/s. “Latvijas finieris”]. Researchers from Czech Republic have made study of physical and mechanical properties of plywood with phenol-formaldehyde-coated film, which is embedded within the glass fiber fabric [Král.P.]. Researchers from Uzbekistan have made study of plywood composite, consisting of the polymer-film fitting materials who are incorporated into a variety of yarns, fibers, fabrics, plastic netting and netting [Рахимов. Ф.Х.]. In the article there are showed existing plywood composite materials and different natural fiber characteristics- advantages and disadvantages. The author describes an experiment- there is comparison of long-dried hemp fiber and hemp yarn of woven technical textiles integration between plywood layers and their effects on physical and mechanical properties of composite materials. There is also a test of physical and mechanical characteristics and a conclusion of the results
Atsauce Upītis, G. Saplākšņa stiprības palielināšana ar kaņepju šķiedru. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.5, 2010, 144.-148.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 9672