Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: UV radiācijas absorbētāju ietekme uz UV aizsardzības efektivitāti

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā UV radiācijas absorbētāju ietekme uz UV aizsardzības efektivitāti
Nosaukums angļu valodā UV Radiation Effect on UV-Absorbing Protection
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Anna Šutka
Silvija Kukle
Darja Turigina
Atslēgas vārdi UV radiation, UV absorption, UV filters, ZnO nano-coating, thin Zn layer,
Anotācija Pētījumā apkopota sistematizēta informācija par ultraviaoleto (UV) starojumu un siltumstarojuma iedarbību un progresīvām metodēm aizsardzības nodrošināšanai pret UV un siltumstarojumu gan uzturoties ārvidē, gan regulējot mikroklimatu telpās, kā arī apzinātas iespējas izmantot metālus un to oksīdus aizsargpārklājumu veidošanai, sniegti to raksturojumi, kā arī metodikas ZnO iegūšanai un auduma apstrādei. Eksperimenti veikti uznesot vakuumā termoiztvaicēšanas procesā dažāda biezuma Zn pārklājumus uz kokvilnas un kokvilnas ķemdzijas auduma, kā arī linu auduma, kas ir biežāk lietotie tekstilmateriāli ekovides veidošanai. Eksperimenta gaitā salīdzinātas dažādu materiālu paraugu ar atšķirīgu pārklājuma biezumu starojuma caurlaidības, kā arī virsmu mikrogrāfijas, kas ļauj secināt, ka vakuuma termoiztvaicēšanas procesā iespējams iegūt pat 0,12 μm vienmērīgu gludu Zn pārklājumu uz kokvilnas auduma, palielinot pārklājuma biezumu līdz 0,21 μm caurejošās starojuma plūsma samazinās par 35 %. Uz linu auduma pavedieniem uznestā Zn kārtiņas struktūra ir graudaina, jo lielāks ir kārtiņas biezums, jo Zn klasteri kļūst rupjāki, līdz ar to pārklājums ekspluatācijā mazāk noturīgs. Tā kā aplūkotā fizikālā metode ultraplānu metālpārklājumu uznešanai uz tekstilmateriāliem atšķirībā no ķīmiskajām apstrādēm nerada vides piesārņojumus, ir mērķtiecīgi turpināt pētījumus adhēzijas uzlabošanai, kā arī meklēt veidus, kā piešķirt metālpārklātajai virsmai papildnetīrumus nepiesaistošas īpašības
Anotācija angļu valodā The study gathered and codified information on UV and heat radiant exposure, and advanced methods to provide protection against UV and heat radiation in the global environment, and controlling the microclimate in the premises, as well as to exploit opportunities for the use of metals and their oxides in the formation of protective, given their characteristics, as well as methods for obtaining ZnO and fabric treatment. Experiments were carried out in vacuum thermal evaporation process different thickness Zn coatings on cotton and cotton worsted fabric, and linen cloth, which is frequently used in textiles eco-environment formation. During the experiment comparing different material samples with different coating thickness on the radiation transmittance and surface micrography, which suggests that the vacuum thermal evaporation process can be obtained even 0.12 mm continuous smooth Zn coating on cotton fabric, by increasing the coating thickness to 0.21 mm penetrating radiation flux decreases by 35%. Of linen yarn applied Zn layer is a granular structure, the greater the film thickness, since Zn clusters become coarse, so that the coating into less stable. Since the issue in the physical method of ultra-thin metal coatings applied on textiles opposed to chemical treatments does not create environmental pollution, is to push research to improve the adhesion, as well as look for ways to give metal coating dirt repellent surface properties
Atsauce Šutka, A., Kukle, S., Turigina, D. UV radiācijas absorbētāju ietekme uz UV aizsardzības efektivitāti. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.5, 2010, 157.-161.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 9675