Fotoluminiscējošo termoplēvju apdruku ilgmūžības testēšana
2010
Ilze Baltiņa, Virdginia Russu, Aigars Baltins, Iveta Ābele

Mūsdienās tekstilijās un īpašuzdevumu apģērbos samērā plaši tiek lietoti gaismas uzkrājošie materiāli, kuri tumsā atdod uzkrāto enerģiju starojuma veidā. Kā viens no šādu materiālu veidiem var tikt izmantotas fotoluminiscējošās termoplēves, ko tekstilijām vai apģērbam uznes apdrukas veidā. Darbā tika izvirzīts uzdevums novērtēt termoplēvju tumsā izstarotās gaismas intensitātes izmaiņas ekspluatācijas laikā. Tā kā tekstilijas un apģērbs galvenokārt nolietojas mazgāšanas un berzes rezultātā, tad eksperimentos noteiktas izstarotās gaismas intensitātes izmaiņas šo divu iedarbību iespaidā. Eksperimentālo pētījumu rezultātā secināts, ka šāda veida apdrukas materiāli labi turas pie auduma un nenotiek materiālu atslāņošanās; gan mazgāšanas, gan berzes ietekmē samazinās tumsā izstarotās gaismas intensitāte. Jāņem vērā, ka iespējams šo apdruku ietekmē strauji nolietosies citas apģērbu drānas ar kurām saskarsies šāda veida apdrukas valkāšanas un kopšanas laikā.


Atslēgas vārdi
thermoluminiscent, textile fabric, durability, abrasive testing, washing

Baltiņa, I., Russu, V., Baltins, A., Ābele, I. Fotoluminiscējošo termoplēvju apdruku ilgmūžības testēšana. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.5, 2010, 182.-187.lpp. ISSN 1691-3132.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196