Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Novēlotas kaņepju stiebru novākšanas ietekme uz šķiedru kvalitāti

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Novēlotas kaņepju stiebru novākšanas ietekme uz šķiedru kvalitāti
Nosaukums angļu valodā Effects of Late Hemp Straw Harvesting on Fiber Quality
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ilze Baltiņa
Zaiga Zamuska
Atslēgas vārdi hemp, hemp fiber, quality, strength, flexibility, linear density, length, harvesting time
Anotācija Tā kā kaņepju auga veģetācijas periods ir 120 -150 un vairāk dienu, sējas darbi Latvijas klimatiskos apstākļos bieži var sākties tikai maija sākumā vai pat vidū, tad novākšana var iekavēties līdz pat septembra otrai pusei. Veiksmīgai šķiedras atdalīšanai no koksnes ir nepieciešams veikt tilināšanu, kas prasa vēl papildus vairākas nedēļas. Latvijā rudeņos bieži ir liels nokrišņu daudzums, kas apgrūtina lauksaimniecības tehnikas darbu uz lauka. Tādēļ darbā izvirzīts uzdevums noteikt vai Latvijas klimatiskos apstākļos var kaņepju stiebrus šķiedras iegūšanai izturēt ziemā uz lauka. Rīgas Tehniskajā universitātē tika veikts pētījums kā kaņepāju šķiedru kvalitāti ietekmē stiebru pļaušana pavasarī vai pat vēl ilgāka izturēšana uz lauka. Pētījumā secināts, ka kaņepāju kompleksās šķiedras vieglāk atdalīt no stiebru koksnes kārtas, tās ir smalkākas, lokanākas, bet tās būtiski ir zaudējušas savu stiprību un kļuvušas pelēkas. Līdz ar to būtiski tiek ierobežota kaņepāju šķiedru lietošana gan sadzīves, gan tehniskajās tekstilijās.
Anotācija angļu valodā As the hemp plant growing period is 120 -150 days or more, taking into account Latvian climatic conditions sowing often can only begin in early May or even in the middle, then picking up can be held up till the second part of September. For the successful separation of the fiber from wooden part of the plant traditionally there is required retting during which the crop is spread on the ground and left for several weeks. Latvian autumns often have high levels of precipitation, which complicates the machinery works on the field.The aim of the work is to determine possibility of the hemp straws withstand on the field during the winter period. At Riga Technical University the research about the influence of crop withstanding on the field to hemp fibre quality is caried out. For the experiments there were used fibers from 2009. Weather of the winter 2010 was different according to meteorological dates from other years. It can be characterized by the low temperatures and high snow cover on the fields. Spring has come late and harvesting could only occur in the middle of May. Subsequent summer was not typical for Latvia weather, too. The temperature was exceeded for 2.6 C and precipitations were 50% more than average. Analysis of the data shows that during exposure of hemp stalks on the field the relationship between bast and wooden part was gradually destroyed, therefore shives is easier to separate from the fibers. At the same time division of complex fibers on a smaller and shorter fiber bundles occurs. As a result the obtained fibers are thinner, more soft and flexible. On the other hand the degradation greatly reduces strength and extension of fibers. The breaking load of fibres till spring is reduced by 38%, but till august by 75%. Increases breaking load coefficient of variation.According to this hemp fibre usage both for apparel and household textiles, and technical textiles. In the spring fibers became more grey and dark, but in the summer under the sun - light grey.
Atsauce Baltiņa, I., Zamuska, Z. Novēlotas kaņepju stiebru novākšanas ietekme uz šķiedru kvalitāti. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.5, 2010, 194.-198.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 9681