Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ar interneta meklēšanas operācijām saistītā enerģijas patēriņa novērtējums Rīgas Tehniskajā universitātē

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ar interneta meklēšanas operācijām saistītā enerģijas patēriņa novērtējums Rīgas Tehniskajā universitātē
Nosaukums angļu valodā With Internet Online Search Operations Related Electro Energy Consumption at Riga Technical University
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Aleksejs Udaļcovs
Sandis Spolītis
Andris Breške
Jans Jeļinskis
Ilya Lyashuk
Atslēgas vārdi enerģijas patēriņš, kWh
Anotācija Elektronisko sakaru nodrošināšanai nepieciešamā enerģija pasaules mērogā ir milzīga, un mūsdienās tiek lēsts, ka telekomunikāciju tīkli utilizē aptuveni 2% no visas pasaules kopējā elektroenerģijas patēriņa. Zināmu daļu no enerģijas patēriņa Interneta tīmekļa funkcionēšanā rada tieši ar informācijas meklēšanas operācijām saistītas darbības.
Anotācija angļu valodā Global energy amount for providing telecommunication services is very huge, and it is estimated that nowadays telecommunication networks utilize about 2% of the world's total electricity consumption. Part of the energy consumption for the Internet's functioning is caused directly by information search operations' activities. Authors found that in RTU, search operations on average consume 37.7 kWh of electricity per day, that is equivalent to 25.10 kg of CO2 emissions.
Atsauce Udaļcovs, A., Spolītis, S., Breške, A., Jeļinskis, J., Lyashuk, I. Ar interneta meklēšanas operācijām saistītā enerģijas patēriņa novērtējums Rīgas Tehniskajā universitātē. No: 51. RTU Studentu zinatniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 10.-11. maijs, 2010. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010, 278.-278.lpp. ISBN 978-9934-10-079-6.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 9880