Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Apģērbā integrētā mikroklimata kontroles sistēma

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Apģērbā integrētā mikroklimata kontroles sistēma
Nosaukums angļu valodā The Garment with Integrated Microclimate Control System
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ingrīda Šahta
Ilze Baltiņa
Juris Blūms
Atslēgas vārdi Smart Clothes, Thermobattery; Microclimate; Solar Cells
Anotācija Cilvēka ķermenis visefektīvāk funkcionē noteiktos vides apstākļos. Pārāk augsta apkārtējās vides temperatūra var izsaukt veselības problēmas. Viedapģērbs ar integrētu dzesējošo sistēmu ir viens no risinājumiem mikroklimata regulēšanai. Pētījumā apskatīto apģērbā integrēto mikroklimata kontroles sistēmu darbina saules bateriju saražotā enerģija. Izstrādājuma izgatavošanas procesā tiek veikti pētījumi dzesējošās sistēmas optimizēšanai. Eksperimentos ar termobateriju, un dažāda rupjuma vara, bronzas un tērauda pavedienu un atšķirīga blīvuma drānām, kā arī vara foliju, tiek novērots, ka vara folija nodrošina nepieciešamā siltuma daudzuma aizvadīšanu, savukārt, vara pavedienu drānas, kas pēc savas struktūras un īpašībām būtu piemērotākas integrēšanai apģērbā, uzrāda nepietiekošu rezultātu.
Anotācija angļu valodā The human body functions most effective in the definite environmental temperature range. High heat conditions may cause health problems. The smart clothes with integrated cooling system is one of the smart textiles solution to microclimate regulation of humans body. By the manufacturing of smart clothes with integrated microclimate control system, that operates with energy produced of solar cells, researches for optimization of cooling function are carried out. In the experiments with thermobattery and the different thickness of copper, bronze and steel threads and different density fabrics, as well as copper foil, it is observed, that the copper foil provides the necessary heat removal, which, in turn, provides favorable conditions for the cooling.
Atsauce Šahta, I., Baltiņa, I., Blūms, J. Apģērbā integrētā mikroklimata kontroles sistēma. Acoustic Space, Energy, 2011, No.8, 201.-206.lpp. ISSN 1407-2858.
ID 9916