Ugunsdrošības sistēmas ekonomiskās efektivitātes novērtēšanas metodes Latvijā
2011
Jeļena Pundure

Aizstāvēšana
09.05.2011. 10:00, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātē Meža ielā 1/7, 209. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Viktors Kozlovs, Jānis Ieviņš

Recenzenti
Grigorijs Oļevskis, Vita Zariņa, Marga Živitere

Darba mērķis – ņemot vērā zinātnieku un praktiķu jau uzkrāto pieredzi - izstrādāt teorētisko pamatu un novērtēšanas metožu kompleksu apdzīvoto vietu un tautsaimniecības objektu ekonomiski efektīvu ugunsdrošības aizsardzības sistēmu, kas ļaus pieņemt pamatotus risinājumus par privātā un valsts īpašuma ugunsdrošības nodrošināšanu, argumentēt sistēmas attīstībai nepieciešamos kapitālieguldījumus, kā arī plānot un sadalīt resursus ugunsdrošības aizsardzībai.


Atslēgas vārdi
Fire-Fighting, Economic Effectiveness

Pundure, Jeļena. Ugunsdrošības sistēmas ekonomiskās efektivitātes novērtēšanas metodes Latvijā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 125 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196