Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ugunsdrošības sistēmas ekonomiskās efektivitātes novērtēšanas metodes Latvijā

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 09.05.2011 10:00, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātē Meža ielā 1/7, 209. auditorijā
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ugunsdrošības sistēmas ekonomiskās efektivitātes novērtēšanas metodes Latvijā
Nosaukums angļu valodā Methods of Evaluation Economic Effectiveness of Fire Protection System in Latvia
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Jeļena Malahova
Atslēgas vārdi Fire-Fighting, Economic Effectiveness
Anotācija Darba mērķis – ņemot vērā zinātnieku un praktiķu jau uzkrāto pieredzi - izstrādāt teorētisko pamatu un novērtēšanas metožu kompleksu apdzīvoto vietu un tautsaimniecības objektu ekonomiski efektīvu ugunsdrošības aizsardzības sistēmu, kas ļaus pieņemt pamatotus risinājumus par privātā un valsts īpašuma ugunsdrošības nodrošināšanu, argumentēt sistēmas attīstībai nepieciešamos kapitālieguldījumus, kā arī plānot un sadalīt resursus ugunsdrošības aizsardzībai.
Anotācija angļu valodā The aim of the paper is, taking into account the already amassed experience of scientists and practitioners, to elaborate the theoretical basis and complex of evaluation methods for economically effective fire protection system of populated areas and national economy objects that will allow to make reasoned decisions about ensuring fire protection of private and state property, substantiate the investments necessary for system development, as well as plan and divide the resources for fire protection.
Atsauce Sulojeva, Jeļena. Ugunsdrošības sistēmas ekonomiskās efektivitātes novērtēšanas metodes Latvijā : promocijas darbs / J.Sulojeva ; zinātniskie vadītāji V.Kozlovs, J.Ieviņš ; Rīgas Tehniskā universitāte. INŽENIEREKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE. Darba un civilās aizsardzības institūts. Rīga : [RTU], 2011. 125 lp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 9952