Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

RTU zinātnisko rakstu sērija: Arhitektūra un pilsētplānošana

Izdevums «RTU Zinātniskie raksti» / Arhitektūra un pilsētplānošana
Nosaukums Arhitektūra un pilsētplānošana
Apraksts
Atreferējums EBSCO, CSA/ProQuest
Izdevējs RTU
ISSN 1691-4333
Kontaktinformācija E-pasts: af@bf.rtu.lv
Autora vadlīnijas/Manuskripta noformēšanas noteikumi Manuskripta noformēšanas noteikumi
Redkolēģija Galvenais redaktors
Uģis Bratuškins, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Redaktora vietnieks
Sandra Treija , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Redkolēģijas adrese
Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte, Rīgas Tehniskā universitāte
Āzenes iela 16, Rīga LV-1048, Latvija
Tel./Fax.: +371 67089130, E-pasts: af@bf.rtu.lv

Redkolēģija
Galvenais redaktors
Uģis Bratuškins, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Redaktora vietnieks
Sandra Treija , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Zinātniskais redaktors
Jānis Krastiņš, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Redkolēģija
Gunārs Asaris, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Jānis Briņķis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Oļģerts Buka, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Karin Hallas , Igaunijas Arhitektūras muzejs, Igaunija
Jānis Lejnieks , žurnāls “Latvijas Arhitektūra”, Latvija
Simo Paavilainen , Helsinku Tehnoloģiju universitāte, Somija
Ojārs Spārītis , Latvijas Mākslas Akadēmija, Latvija
Gintaras Stauskis , Viļņas Ģedimina Tehniskā Universitāte, Lietuva
Ivars Strautmanis , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Zane Šmita , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Pēteris Šķinķis , Latvijas Universitāte, Latvija
Jēkabs Trušiņš , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Aija Ziemeļniece , Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija
Jānis Zilgalvis , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Tehniskais redaktors
Arne Riekstiņš , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Redkolēģijas adrese
Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Āzenes iela 16
Rīga LV-1048
Latvija
Tel./Fax.: +371 67089130
E-pasts: af@bf.rtu.lv

"Arhitektūra un pilsētplānošana" sējumi

Nosaukums Sējuma numurs Izdošanas gads
Arhitektūra un pilsētplānošana  12 2016
Arhitektūra un pilsētplānošana  11 2016
Arhitektūra un pilsētplānošana  10 2015
Arhitektūra un pilsētplānošana  9 2014
Arhitektūra un pilsētplānošana  8 2013
Arhitektūra un pilsētplānošana  7 2013
Arhitektūra un pilsētplānošana  6 2012
Arhitektūra un pilsētplānošana
5 2011
Arhitektūra un pilsētplānošana
4 2010
Arhitektūra un pilsētplānošana
3 2009
Arhitektūra un pilsētplānošana
2 2008