Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

RTU zinātnisko rakstu sērija: Ilgtspējīga telpiskā attīstība

Izdevums «RTU Zinātniskie raksti» / Ilgtspējīga telpiskā attīstība
Nosaukums Ilgtspējīga telpiskā attīstība
Apraksts Sējumu izdod RTU Telpiskās un regionālās attīstības pētījumu centrs.
Izdevums ir līdzfinansēts ar Norvēģijas finanšu instrumenta palīdzību individuālā projekta LV0078 “Telpiskās plānošanas un ilgtspējīgās attīstības centra izveidošana Kurzemē” ietvaros.
Rakstu krājumā tiek publicēti zinātnisko pētījumu rezultāti, kas iegūti Telpiskās un reģionālās attīstības pētījumu centrā, kā arī konferenču un semināru materiāli, kas veltīti ilgtspējīgas telpiskās attīstības un plānošanas problēmām. Rakstu krājumā tiek publicēti arī dažādu nozaru speciālistu viedokļi par telpiskās attīstības problēmām lokālā, reģionālā un nacionālā līmenī. Starptautiskā zinātniskā sadarbība atspoguļota ārzemju partneru un ekspertu publikācijās no Somijas, Austrijas, Vācijas, Norvēģijas, Zviedrijas u.c. valstīm.
Atreferējums
Izdevējs RTU
ISSN 1691-6174
Kontaktinformācija E-pasts: ilona.hohlovska@rtu.lv
Autora vadlīnijas/Manuskripta noformēšanas noteikumi Manuskripta noformēšanas noteikumi
Redkolēģija

Galvenais redaktors
Jēkabs Trušiņš , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Redkolēģijas adrese
Telpiskās un reģionālās attīstības pētījumu centrs, Rīgas Tehniskā universitāte
Pulka 3/3, Rīga, LV-1007, Latvija
Tel.: +371 67089923, Fax: +371 67089908, E-pasts: ilona.hohlovska@rtu.lv


Redkolēģija

Redkolēģija

Dagnija Blumberga, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Pārsla Eglīte , Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts

Ludmila Kartunova , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Arnis Lektauers , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Ija Niedole , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Maija Šēnfelde , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Inese Trušiņa , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Andra Ulme , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

"Ilgtspējīga telpiskā attīstība" sējumi

Nosaukums Sējuma numurs Izdošanas gads
Ilgtspējīga telpiskā attīstība
3 2011
Ilgtspējīga telpiskā attīstība
2 2011
Ilgtspējīga telpiskā attīstība
1 2010