Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

RTU zinātnisko rakstu sērija: Information Technology and Management Science

Izdevums «RTU Zinātniskie raksti» / Information Technology and Management Science
Nosaukums Information Technology and Management Science
Apraksts
Informācijas tehnoloģijas un vadības zinātne ir zinātniskais žurnāls, ko izdod Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas institūts. Žurnāls iznāk vienu reizi gadā. Publicējamo rakstu nozares - vadības informācijas sistēmas, intelektuālās datortehnoloģijas, datu ieguve, modelēšana un imitācijas modelēšana, informācijas apstrādes metodes, vadības zinātne, kā arī citas ar informācijas tehnoloģiju un vadības zinātni saistītas tēmas. Visi krājumā ievietotie raksti ir zinātniski recenzēti.
Atreferējums EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI
Izdevējs RTU Press (printed), De Gruyter Open (electronic)
ISSN 2255-9086
Kontaktinformācija E-pasts:jurijs.merkurjevs@rtu.lv
Autora vadlīnijas/Manuskripta noformēšanas noteikumi Manuskripta noformēšanas noteikumi
Redkolēģija

Editor-in-Chief /Galvenais redaktors:

J. Merkurjevs,Dr.habil.sc.ing., Riga Technical University, Latvia


Redkolēģija

Editor-in-Chief /Galvenais redaktors:

J. Merkurjevs,Dr.habil.sc.ing., Riga Technical University, Latvia

Editorial board /Redkolēģija:

A. Borisov,Dr.habil.sc.comp. (Scientific editor), Riga Technical University, Latvia

G. Dzemyda,Dr.habil.sc.ing., Vilnius University, Lithuania

G. Merkurjeva,Dr.habil., Riga Technical University, Latvia

H. Pranevicius,Dr.habil., Kaunas University of Technology, Lithuania

P. Rivzha,Dr.habil.sc.ing., Latvian University of Agriculture, Latvia

D. Al-Dabass, PhD,Nottingham Trent University, United Kingdom

L. Aleksejeva,Dr.sc.ing., Riga Technical University, Latvia

A. G. Bruzzone, Dr.,University of Genoa, Italy

M. Bui ķ is, Dr.math., Riga Technical University, Latvia

J. Grabis,Dr.sc.ing., Riga Technical University, Latvia

An. Matvejevs,Dr.sc.ing., Riga Technical University, Latvia

M. A. Piera, Dr.,Autonomous University of Barcelona, Spain

H. Van Landeghem,Dr.ir., University of Ghent, Belgium

Technical editors /Tehnisk ā sredaktores:

T. Zmanovska,Mg.sc.ing., Riga Technical University, Latvia

G. Kuleshova,Mg.sc.ing., Riga Technical University, Latvia

J. Petuhova,Dr.sc.ing., Riga Technical University, Latvia

"Information Technology and Management Science" sējumi

Nosaukums Sējuma numurs Izdošanas gads
Information Technology and Management Science  19 2016
Information Technology and Management Science  18 2015
Information Technology and Management Science  17 2014
Information Technology and Management Science
5 2014
Information Technology and Management Science  16 2013
Information Technology and Management Science  15 2012