Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

RTU zinātnisko rakstu sērija: Datorvadības tehnoloģijas

Izdevums «RTU Zinātniskie raksti» / Datorvadības tehnoloģijas
Nosaukums Datorvadības tehnoloģijas
Apraksts
Atreferējums EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI
Izdevējs RTU
ISSN 2255-9108
Kontaktinformācija E-pasts: dadinst@egle.cs.rtu.lv
Autora vadlīnijas/Manuskripta noformēšanas noteikumi Manuskripta noformēšanas noteikumi
Redkolēģija

EditorialBoard

Galvenais redaktors:

Editor-in-Chief:

Markovičs Zigurds, profesors,RTU, Latvija


Redkolēģija

EditorialBoard

Galvenais redaktors:

Editor-in-Chief:

Markovi č s Zigurds, profesors,RTU, Latvija

Redkolēģija:

Editorial Board:

Andronovs Aleksandrs, prof., RTU,Latvija

Beinars Elm ā rs, Dr.sc.comp.,Latvijas Universit ā te, Latvija

Courtois Bernards, prof.,Grenobles TIMA lab., Francija

Glazs Aleksandrs, prof., RTU,Latvija

Karpi č s Ivars, Dr.sc. ing.,RTU (tehn. sekretārs), Latvija

Lashevsky Rafail, prof., AizuUniversitāte,Japāna

Nečvals Nikolajs, prof.,Latvijas Universitāte, Latvija

Pattichis Konstantins, asist.,prof., Kipras Universit ā te, Kipra

Pelipenko Vladimirs, prof.,Latvijas Universit ā te, Latvija

Raudis Šarunas, prof., Vi ļņ as Matem ā tikas un inform ā tikas instit ū ts, Lietuva

Salenieks J ā nis, Dr.sc. ing., RTU,Latvija

J. Vander Sloten, prof.,Katholieke Universiteit Leuven, Be ļģ ija

Zagurskis Val ē rijs, prof., RTU,Latvija

Zelinka Ivans, prof., ZlinasTehnisk ā Universit ā te, Č ehijas Republika

"Datorvadības tehnoloģijas" sējumi

Nosaukums Sējuma numurs Izdošanas gads
Datorvadības tehnoloģijas  16 2015
Datorvadības tehnoloģijas  15 2014
Datorvadības tehnoloģijas
14 2013
Datorvadības tehnoloģijas
13 2012