Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

RTU zinātnisko rakstu sērija: Datorzinātne (Izdots līdz 2011. gadam)

Nosaukums Datorzinātne
Apraksts Sērijā tiek izdoti šādi sējumi:
  • Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne - sējumu izdod Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Informācijas tehnoloģijas institūts.
  • Datormodelēšana un robežproblēmas - sējumu izdod Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Vides modelēšanas centrs.
  • Lietišķās datorsistēmas - sējumu izdod Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Lietišķo datorsistēmu institūts.
  • Datorvadības tehnoloģijas - sējumu izdod Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts.
Katram sējumam ir sava redkolēģija.
Atreferējums EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI
Izdevējs RTU
ISSN 1407-7493
Kontaktinformācija Lūdzu sazinieties ar attiecīgā sējuma redkolēģiju.
Autora vadlīnijas/Manuskripta noformēšanas noteikumi Manuskripta noformēšanas noteikumi
Redkolēģija Nospiediet uz zemāk redzamo saiti, lai apskatītos katra sējuma redkolēģijas sastāvu.
Redkolēģija

Datorvadības tehnoloģijas

Datormodelēšana un robežproblēmas

Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne

Lietišķās datorsistēmas

Galvenais redaktors
Zigurds Markovičs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Redkolēģija
Aleksandrs Andronovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Elmārs Beinars, Latvijas Universitāte, Latvija
Bernards Courtois, Grenobles TIMA laboratorija, Francija
Aleksandrs Glazs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Rafails Laševskis, Aizu Universitāte, Japāna
Nikolajs Nečvals, Latvijas Universitāte, Latvija
Konstantins Pattichis, Kipras Universitāte, Kipra
Vladimirs pelipenko, Latvijas Universitāte, Latvija
Šarunas Raudis, Viļņas Matemātikas un informātikas institūts, Lietuva
Jānis Salenieks, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
J. Vander Sloten, Lēvenas Katoliskā universitāte, Beļģija
Valērijs Zagurskis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Ivans Zelinka, Zlinas Tehniskā universitāte, Čehija
Tehniskais redaktors
Ivars Karpičs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Redkolēģijas adrese
Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūts
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Meža iela 1, korpuss-3
Rīga LV-1658
Latvija
Tel.: +371 67089532
Fax.: +371 67089552
E-pasts: dadinst@egle.cs.rtu.lv

Galvenais redaktors
A. Spalviņš , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Redkolēģija
I. Eglīte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
P. Greber, Drēzdenes Tehnoloģiju institūts, Vācija
I. Iltiņš, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
M. Iltiņa, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
A. Kolishkin, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
R. Thunvik, Karaliskais Tehnoloģiju institūts, Zviedrija
D.F.M. Torres, Aveiro Universitāte, Portugāle
I. Volodko, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
R. Vaillancourt, Otavas Universitāte, Kanāda
Redkolēģijas adrese
Vides modelēšanas centrs
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Meža iela 1/4
Rīga LV-1048
Latvija
Tel.: +371 67089511
Fax.: +371 67089531
E-pasts: emc@cs.rtu.lv

Galvenais redaktors
J. Merkurjevs , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Zinātniskais redaktors
J. Petuhova, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Redkolēģija
L. Aleksejeva, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
A. Borisovs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
G. Dzemida, Matemātikas un informātikas institūts, Lietuva
H. Van Landeghem, Ģentes Universitāte, Beļģija
An. Matvejevs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
M.A. Piera, Barselonas Autonomā universitāte, Spānija
H. Pranevicius, Kauņas Tehnoloģiju universitāte, Lietuva
P. Rivža, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvija
G. Vulfs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Tehniskais redaktors
G. Kuļešova, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
T. Zmanovska, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Redkolēģijas adrese
Informācijas tehnoloģijas institūts
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu iela 1
Rīga LV-1658
Latvija
Tel.: +371 67089514
Fax.: +371 67089513
E-pasts: jurijs.merkurjevs@rtu.lv

Galvenais redaktors
Jānis Grundspeņķis , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Redaktora vietnieks
Oksana Ņikiforova , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
Redkolēģija
J. Bārzdiņš , Latvijas Universitāte, Latvija
V. Bodrov , Lietišķo zinātņu augstskola, Vācija
J. Bubenko , jr.,Stokholmas Universitāte, Zviedrija
A. Caplinskas , Matemātikas un informātikas institūts, Lietuva
D. Dzemidiene , Matemātikas un informātikas institūts, Lietuva
H.-M. Haava , Tallinas Tehnoloģiju institūts, Igaunija
Z. Huzars , Vroclavas Tehniskā universitāte, Polija
A. Kalniņš , Latvijas Universitāte, Latvija
R. Kuusik , Tallinas Tehnoloģiju institūts, Igaunija
H. Linger , Monašas Universitāte, Austrālija
A. Lupeikiene , Matemātikas un informātikas institūts, Lietuva
A.G. Nilsson , Karlštates Universitāte, Zviedrija
L. Novickis , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
J. Osis , Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
O. Vasilecas , Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte, Lietuva
K. Vanags , Norvēģijas Zinātņu un tehnoloģiju universitāte, Norvēģija
B. Vangler , Skovdes Universitāte, Zviedrija
V. Vojtkovska , Boises Universitāte, ASV
Redkolēģijas adrese
Lietišķo datorsistēmu institūts
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu 1
Rīga LV-1658
Latvija
Tel.: +371 67089598
E-pasts: oksana.nikiforova@rtu.lv

"Datorzinātne" sējumi

Nosaukums Sējuma numurs Izdošanas gads
Datormodelēšana un robežproblēmas
52 2013
Datormodelēšana un robežproblēmas
50 2011
Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne
49 2011
Datorvadības tehnoloģijas
48 2011
Lietišķās datorsistēmas
47 2011
Lietišķās datorsistēmas
46 2011
Datormodelēšana un robežproblēmas
45 2010
Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne
44 2010
Lietišķās datorsistēmas
43 2010
Datorvadības tehnoloģijas
42 2010
Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne
40 2009
Datorvadības tehnoloģijas
39 2009
Lietišķās datorsistēmas
38 2009
Datormodelēšana un robežproblēmas
37 2008
Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne
36 2008
Datorvadības tehnoloģijas
35 2008
Lietišķās datorsistēmas
34 2008