Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

RTU zinātnisko rakstu sērija: Mašīnzinātne un transports

Izdevums «RTU Zinātniskie raksti» / Mašīnzinātne un transports
Nosaukums Mašīnzinātne un transports
Apraksts Transporta un mašīnzinību fakultāte ir viena no lielākajām RTU fakultātēm, kurā ir astoņi profilējoši institūti un viena specializētā katedra. Fakultātes zinātnieki veic teorētiskus un eksperimentālus pētījumus gan fundamentālajā, gan lietišķajā zinātnē. Sērijas sējumos iekļauti raksti par fakultātē veikto plašo pētāmo problēmu loku – no nelineārās dinamikas fundamentālām likumsakarībām līdz aeronavigācijas sistēmām, no dzelzceļu sliežu pārbaudes iekārtām līdz jaunām metālapstrādes tehnoloģijām.
Sērijā tiek izdoti šādi sējumi:
  • Transports. Aviācijas transports – sējumu izdod Transporta un mašīnzinību fakultātes Aviācijas institūts.
  • Dzelzceļa transports - sējumu izdod Transporta un mašīnzinību fakultātes Dzelzceļa transporta institūts.
  • Kvalitāte un drošums - sējumu izdod Transporta un mašīnzinību fakultātes Ražošanas kvalitātes institūts.
  • Intelektuālās transporta sistēmas - sējumu izdod Transporta un mašīnzinību fakultātes Transportmašīnu tehnoloģiju institūts.
  • Mehānika - sējumu izdod Transporta un mašīnzinību fakultātes Mehānikas institūts.
  • Ražošanas tehnoloģija - sējumu izdod Transporta un mašīnzinību fakultāte.
  • Biomedicīniskā inženierzinātne un mikrotehnoloģijas - sējumu izdod Transporta un mašīnzinību fakultātes Biomedicīnas inženierijas un nanotehnoloģiju institūts.
Katram sējumam ir sava redkolēģija.
Atreferējums EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI
Izdevējs RTU
ISSN 1407-8015
Kontaktinformācija Lūdzu sazinieties ar redkolēģiju
Autora vadlīnijas/Manuskripta noformēšanas noteikumi Manuskripta noformēšanas noteikumi
Redkolēģija Nospiediet uz zemāk redzamo saiti, lai apskatītos katra sējuma redkolēģijas sastāvu.
Redkolēģija

"Mašīnzinātne un transports" sējumi

Nosaukums Sējuma numurs Izdošanas gads
Mehānika
36 2015
Ražošanas tehnoloģija
35 2013
Intelektuālas transporta sistēmas (no 2005.g.)
34 2010
Mehānika
33 2010
Mehānika
31 2009
Transports. Aviācijas transports
31 2009
Dzelzceļa transports
30 2009
Kvalitāte un drošums
29 2008
Mehānika
28 2008
Transports. Aviācijas transports
27 2008
Intelektuālas transporta sistēmas (no 2005.g.)
26 2008
Transporta sistēmu funkcionēšana (līdz 2004.g.)
18 2005