Information about Author
Name, Surname:

Rolands Rikards

Scientific Degree:

Habilitētais doktors

Publications
29 items found, displaying 1 to 10.
Overview of Slow Computational and Fast Simulation Tools
(2008)
Rolands Rikards, Kaspars Kalniņš, Richard Degenhardt
Full-text conference paper published in other conference proceedings

Projects
12 items found, displaying 1 to 12.
ALCAS, Perspektīvas un lētas lidmašīnu konstrukcijas
Aeronautika
Rolands Rikards
CASSEM, Composite and Adaptive Structures Simulation, Experimentation and Modelling
Materiālu tehnoloģija
Rolands Rikards
COCOMAT, Pilnveidot kompozītu materiālu izmantošanu drošā lidmašīnu konstrukciju projektēšanas praksē balstoties uz spēju precīzi modelēt konstrukciju sabrukumu
Aeronautika
Rolands Rikards
DE-LIGHT Transport, Vieglo moduļu izstrāde, izmantojot riska novērtēšanas metodes, ar nolūku optimizēt to ražošanu un ekspluatāciju, un nodrošināt to konstruktīvo un funkcionālo integrēšanu
Satiksme un transports
Rolands Rikards
Elastomēru materiālu detaļu elastīgā nestabilitāte pie lielām deformācijām
Mašīnbūve
Sergejs Gluhih
ENCOMAR-Transport, Sadarbība veicināšana starp ES dalības valstīm un ES asociētajām kandidātvalstīm jūras transportā jomā
Satiksme un transports
Rolands Rikards
EUROMAR-BRIDGES, Veidot sadarbības tiltus starp ES dalībvalstīm un asociētajām valstīm jūrniecības un transporta pētījumos Eiropas pētniecības jomas ietvarā
Satiksme un transports
Rolands Rikards
FANTASIA, Pielāgojamas un tuvu sākotnējai formai reproduktīvas metodes izstrāde, kas paredzēta kompleksu formu aviācijas dzinēju detaļu ražošanā un atjaunošanā
Aeronautika
Rolands Rikards
interSHIP, Koordinēta sadarbība kruīza, pasažierkuģu un prāmju projektēšanā un ražošanā
Satiksme un transports
Rolands Rikards
Ribotu kompozīto konstrukciju nestspējas optimziācija ar eksperimentālu validāciju.
Būvniecība un arhitektūra
Kaspars Kalniņš
SANDCORE
Satiksme un transports
Rolands Rikards
Tehnoloģiju integrācija lai nodrošinātu pasažieriem un videi draudzīgu helikopteru projektēšanu, FRIENDCOPTER
Aeronautika
Rolands Rikards