Information about Author
Name, Surname:

Kaspars Kalniņš

Department:

(32100) Biomateriālu un bioinženierijas institūts

Honorific title:

Dr.sc.ing

Scientific Degree:

Doktors

Field of research:

2. Engineering and technology

Sub-field of research:

2.4 Chemical engineering

Research interests:

Kompozītie materiāli un konstrukcijas, daudzslāņu konstrukcijas, konstrukciju optimāla projektēšana, natūras eksperimenti

E-mail:

Kaspars.Kalnins(at)rtu.lv

Hyperlink: ims.rtu.lv
Publications
122 items found, displaying 1 to 10.
Projects
29 items found, displaying 1 to 29.
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai
Citi
Lauris Bisenieks
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Bojājumu pretestības novērtējuma metodikas izstrāde un validācija Eiropas kosmosa sektora sendvičtipa konstrukcijām.
Materiālu tehnoloģija
Kaspars Kalniņš
Bojājumu pretestības novērtējuma metodikas izstrāde un validācija Eiropas kosmosa sektora sendvičtipa konstrukcijām.
Materiālu tehnoloģija
Inga Raginska
Cooperation of Space NCPs as a Means to Optimise Services
Aeronautika
Kaspars Kalniņš
Cooperation Of Space NCPs as a Means to Optimise Services under Horizon (COSMOS2020)
Aeronautika
Kaspars Kalniņš
Drošības pētniecības NKP tīkla 3 fāze, SEREN3
Drošība
Kaspars Kalniņš
Drošības pētniecības NKP tīkla 4 fāze
Citi
Kaspars Kalniņš
Drošības pētniecības tematikas NKP tīkla otrā fāze
Drošība
Kaspars Kalniņš
Eiropas Transporta Tīkla alianse 2020, ETNA 2020
Satiksme un transports
Kaspars Kalniņš
Inovatīvi un daudzfunkcionāli koksnes kompozītmateriāli ilgtspējīgām būvēm
Būvniecība un arhitektūra
Kaspars Kalniņš
Kompozīto konstrukciju nestspējas īpašību skaitliskā modelēšana un eksperimentāla testēšana.
Būvniecība un arhitektūra
Kaspars Kalniņš
Kosmosa NKP sadarbība kā rīks pakalpojumu optimizēšanai programmā Horizon (COSMOS2020plus)
Citi
Kaspars Kalniņš
Materiālu un konstrukciju institūts (34-24500-L7010.24500.KN)
Citi
Kaspars Kalniņš
Mehānisku sistēmu daudzkriteriālās optimizācijas apakšsistēmas izstrāde eksperimentu plānošanas un analīzes programmatūrai un tās pielietojums mašīnbūvē
Mašīnbūve
Jānis Auziņš
Metalizētu termoplastu otrreizējās pārstrādes tehnoloģijas izstrāde un iegūto daudzfāzu polimērkompozīciju ekspluatācijas īpašību izpēte
Materiālu tehnoloģija
Remo Merijs-Meri
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Pēc trieciena paliekošā stiprība CFRP/Al kompozītām konstrukcijām
Aeronautika
Kaspars Kalniņš
Polivinilhlorīdu saturošu atkritumu otrreizējās pārstrādes tehnoloģija un praktiski pielietojamu kompozīciju uz iegūto reciklātu bāzes izstrāde
Materiālu tehnoloģija
Jānis Zicāns
Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa (32-06B02-P06B02)
Mareks Zeltiņš
Ribotu kompozīto konstrukciju nestspējas optimziācija ar eksperimentālu validāciju.
Būvniecība un arhitektūra
Kaspars Kalniņš
Robustu projektēšanas vadlīniju izstrāde nesējraķešu kompozītām konstrukcijām ievērtējot ģeometriskās nepilnības
Aeronautika
Kaspars Kalniņš
Sadarbības turpinājums kosmosa NKP kā līdzeklis pakalpojumu optimizācijai
Citi
Kaspars Kalniņš
SEcurity REsearch NCP network - phase 1
Drošība
Kaspars Kalniņš
Support for realising new Member and Associate States’ potentials in transport research
Satiksme un transports
Kaspars Kalniņš
Termoplastiska Hibrīdšķiedra Aditīvām Ražošanas Tehnoloģijām – 3D
Citi
Liene Šāble
Vibrāciju korelācijas metode konstrukciju drošuma novērtēšanai
Būvniecība un arhitektūra
Kaspars Kalniņš
Vieglu pilna mēroga termoplastisku tekstila 3D kompozītu konstrukciju izgatavošana ar `viena piegājiena` metodi
Materiālu tehnoloģija
Kaspars Kalniņš