Information about Author
Name, Surname:

Andrejs Kovaļovs

Department:

(24500) Materiālu un konstrukciju institūts

Scientific Degree:

Doktors

E-mail:

Andrejs.Kovalovs(at)rtu.lv

Publications
132 items found, displaying 1 to 10.
Finite Element Model Calibration of Sandwich Structure based on Mixed Numerical Experimental Technique
(2020)
Sandris Ručevskis, Miroslaw Wesolowski, Andrejs Kovaļovs
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Finite Element Simulation of Indentation Experiment on Branched Epoxy Novolac Resin
(2019)
Andrejs Kovaļovs, Andris Čate, Sergejs Gaidukovs, Artūrs Medvids
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
15 items found, displaying 1 to 15.
Ar Nd:YAG lāzeru inducēta fotopolimerizācija Novolac polimeros
Materiālu tehnoloģija
Sanita Vanaga
Augstas veiktspējas īsškiedru biobāzēti hibrīdkompozīti spiedliešanas pielietojumiem
Materiālu tehnoloģija
Rita Rimša
Elastomēru materiālu detaļu elastīgā nestabilitāte pie lielām deformācijām
Mašīnbūve
Sergejs Gluhih
Elektrodu optimālā izvietošana atslāņošanās noteikšanai kompozītmateriālos izmantojot elektriskās pretestības izmaiņas metodi
Materiālu tehnoloģija
Andrejs Kovaļovs
Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra (34-11103-ZI-2017/1.3)
Pēteris Apse-Apsītis
Materiālu un konstrukciju institūts (13-24500-L8071)
Andris Čate
Materiālu un konstrukciju institūts (34-24500-N7045.5)
Citi
Andris Čate
Materiālu un konstrukciju institūts (34-24500-ZI-2017/6.2)
Andris Čate
Materiālu un konstrukciju institūts (34-24500-ZP-2016/17)
Andrejs Kovaļovs
Materiālu un konstrukciju institūts (34-24500-ZP-2017/9)
Andrejs Kovaļovs
Nanostrukturēto elektropasīvo polimēru kompozītmateriālu ekspluatācijas īpašību izpēte
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Jānis Zicāns
Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana
Izglītība
Gundars Alksnis
Risku ievērtēšana drošām, efektīvām un ilgtspējīgām būvēm
Būvniecība un arhitektūra
Ainārs Paeglītis
Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana
Būvniecība un arhitektūra
Jevgenijs Barkanovs
Vibrāciju korelācijas metode konstrukciju drošuma novērtēšanai
Būvniecība un arhitektūra
Kaspars Kalniņš