Information about Author
Name, Surname:

Andrejs Kovaļovs

Department:

(24500) Materiālu un konstrukciju institūts

Scientific Degree:

Doktors

E-mail:

Andrejs.Kovalovs(at)rtu.lv

Publications
138 items found, displaying 1 to 10.
An Application of Thermal Analogy in Active Control Problems
(2022)
Jevgenijs Barkanovs, Andrejs Kovaļovs, Aleksandr Anoshkin, Pavel Pisarev
Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
16 items found, displaying 1 to 16.
Ar Nd:YAG lāzeru inducēta fotopolimerizācija Novolac polimeros
Materiālu tehnoloģija
Sanita Vanaga
Augstas veiktspējas īsškiedru biobāzēti hibrīdkompozīti spiedliešanas pielietojumiem
Materiālu tehnoloģija
Rita Rimša
Darbojošu objektu tipveida konstrukcijas tehniskā stāvokļa monitoringa sistēmas prototips, objekta tehniskā stāvokļa novērtēšanai to ekspluatācijas laikā.
Materiālu tehnoloģija
Andris Čate
Elastomēru materiālu detaļu elastīgā nestabilitāte pie lielām deformācijām
Mašīnbūve
Sergejs Gluhih
Elektrodu optimālā izvietošana atslāņošanās noteikšanai kompozītmateriālos izmantojot elektriskās pretestības izmaiņas metodi
Materiālu tehnoloģija
Andrejs Kovaļovs
Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedra (34-11103-ZI-2017/1.3)
Pēteris Apse-Apsītis
Materiālu un konstrukciju institūts (13-24500-L8071)
Andris Čate
Materiālu un konstrukciju institūts (34-24500-N7045.5)
Citi
Andris Čate
Materiālu un konstrukciju institūts (34-24500-ZI-2017/6.2)
Andris Čate
Materiālu un konstrukciju institūts (34-24500-ZP-2016/17)
Andrejs Kovaļovs
Materiālu un konstrukciju institūts (34-24500-ZP-2017/9)
Andrejs Kovaļovs
Nanostrukturēto elektropasīvo polimēru kompozītmateriālu ekspluatācijas īpašību izpēte
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Jānis Zicāns
Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana
Izglītība
Gundars Alksnis
Risku ievērtēšana drošām, efektīvām un ilgtspējīgām būvēm
Būvniecība un arhitektūra
Ainārs Paeglītis
Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana
Būvniecība un arhitektūra
Jevgenijs Barkanovs
Vibrāciju korelācijas metode konstrukciju drošuma novērtēšanai
Būvniecība un arhitektūra
Kaspars Kalniņš