Information about Author
Name, Surname:

Sandris Ručevskis

Department:

(31200) Augstas veiktspējas materiālu un konstrukciju institūts

Scientific Degree:

Doktors

Field of research:

2. Engineering and technology

Sub-field of research:

2.3 Mechanical engineering

Research interests:

E-mail:

sandris.rucevskis(at)rtu.lv

ORCID: orcid-logo 0000-0002-0646-8064
Publications
94 items found, displaying 1 to 10.
Prospects of Structural Damage Identification Using Modal Analysis and Anomaly Detection
(2021)
Deniss Mironovs, Sandris Ručevskis, Kārlis Dzelzītis
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Supervised Dissertations
1 items found, displaying 1 to 1.
Projects
23 items found, displaying 1 to 23.
Augstas veiktspējas īsškiedru biobāzēti hibrīdkompozīti spiedliešanas pielietojumiem
Materiālu tehnoloģija
Rita Rimša
Bojājuma identifikācija plātnes tipa konstrukcijā izmantojot svārstību datus
Būvniecība un arhitektūra
Sandris Ručevskis
Bojājumu identifikācija siju konstrukcijās izmantojot pašsvārstību formu datus: no telpiskās nepārtrauktās veivletu transformācijas līdz pašsvārstību formu liekuma metodēm
Būvniecība un arhitektūra
Sandris Ručevskis
Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra (34-24502-L8138)
Citi
Diāna Bajāre
Būvzinātnes centrs (34-24004-N7045.3)
Citi
Ainārs Paeglītis
Būvzinātnes centrs (34-24004-N7045.4)
Citi
Andrejs Krasņikovs
Būvzinātnes centrs (34-24600-N7045.3)
Citi
Ainārs Paeglītis
Būvzinātnes centrs (34-24600-N8240)
Sandris Ručevskis
Būvzinātnes centrs (34-24600-RSFF.BZC)
Sandris Ručevskis
Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai
Citi
Aleksandrs Korjakins
Jaunas tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodes izstrāde konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa monitoringam
Citi
Andris Čate
Kompozītu materiālu un konstrukcijas katedra (34-24501-BNS_BIOCOMF)
Andris Čate
Kompozītu materiālu un konstrukcijas katedra (34-24501-RSFF.KMKK)
Andris Čate
Materiālu un konstrukciju institūts (13-24500-L8278)
Sandris Ručevskis
Materiālu un konstrukciju institūts (34-24500-N7045.5)
Citi
Andris Čate
Materiālu un konstrukciju institūts (34-24500-Y8085.3.2)
Sandris Ručevskis
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Nanostrukturēto elektropasīvo polimēru kompozītmateriālu ekspluatācijas īpašību izpēte
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Jānis Zicāns
PhD programmu sadarbība par termiskās enerģijas uzglabāšanas tehnoloģijām, INPATH-TES
Enerģētika
Diāna Bajāre
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās
RTU pētniecības
Tālis Juhna
Risku ievērtēšana drošām, efektīvām un ilgtspējīgām būvēm
Būvniecība un arhitektūra
Ainārs Paeglītis
Tikhonov’s Regularisation Approach in Mode Shape Curvature Analysis Applied to Damage Detection
Būvniecība un arhitektūra
Sandris Ručevskis
Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija (34-24601-N8239)
Citi
Tālis Juhna