RTU Research Information System
Latviešu English
Information about Author
Name, Surname Kārlis Dzelzītis
E-mail karlisdzelzitis@inbox.lv

Papers

Title Publication Type Year of Publishing Authors
An Experimental and Numerical Study of Low Velocity Impact of Unsaturated Polyester/Glass Fibre Composite Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2011 Sanita Zīke, Kaspars Kalniņš, Kārlis Dzelzītis, Olģerts Ozoliņš, Māris Knite
Dynamic Buckling of Axially Impacted Cylindrical Composite Shells Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Edgars Eglītis, Chiara Bisagni, Kaspars Kalniņš, Olģerts Ozoliņš, Kārlis Dzelzītis
Elastic Properties of Cotton Fabric Based Polymer Composites Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2011 Gaļina Harjkova, Olga Kononova, Andrejs Krasņikovs, Māris Eiduks, Edgars Mačanovskis, Kārlis Dzelzītis
Experimental Evaluation of Damage Influence on Buckling Performance of Stiffened CFRP Shells Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2009 Olģerts Ozoliņš, Kārlis Dzelzītis, Edgars Eglītis
Fatigue of Woven Composite Laminates in Off-Axis Loading I. The Mastercurves Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2004 Vitauts Tamužs, Kārlis Dzelzītis, Keneth Reifsnider
Fatigue of Woven Composites Laminates in Off-Axis Loading II. Prediction of the Cyclic Durability Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2004 Vitauts Tamužs, Kārlis Dzelzītis, Keneth Reifsnider
Mechanical Properties of Composites Reinforced by Cotton Knitted Fabric Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2010 Olga Kononova, Andrejs Krasņikovs, Kārlis Dzelzītis, Māris Eiduks, Gaļina Harjkova, Angelīna Vagele
Modelling and Experimental Verification of Mechanical Properties of Cotton Knitted Fabric Composites Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2011 Olga Kononova, Andrejs Krasņikovs, Kārlis Dzelzītis, Gaļina Harjkova, Angelīna Vagele, Māris Eiduks
Prediction of the Cyclic Durability of Woven Composites Laminates Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2008 Vitauts Tamužs, Kārlis Dzelzītis, Keneth Reifsnider
Simulation of Glass Fiber/Polymer Composite Impact Response in Non-Linear Finite Element Program: LS-DYNA Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Sanita Zīke, Kaspars Kalniņš, Kārlis Dzelzītis, Olģerts Ozoliņš
10 items found, displaying all items.

Projects

Title Nozare Department Atbildīgā persona
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts (34-24300-N7045.2) Citi 24300 Egīls Dzelzītis