Information about Author
Name, Surname:

Oļģerts Ozoliņš

Department:

(31200) Augstas veiktspējas materiālu un konstrukciju institūts

E-mail:

Olgerts.Ozolins(at)rtu.lv

Publications
55 items found, displaying 1 to 10.
Compressive Failure of Quasi-Static Indented CFRP / Aluminium Honeycomb Sandwich Panels
(2019)
Guntis Japiņš, Kaspars Kalniņš, Oļģerts Ozoliņš, Eduards Skuķis
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
An Experimental Buckling Study of Column-supported Cylinder
(2017)
Oļģerts Ozoliņš, Kaspars Kalniņš
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database
Verification Study on Buckling Behaviour of Composite Cylinder with Eccentric Supports
(2014)
Kaspars Kalniņš, Oļģerts Ozoliņš, M. A. Arbelo, R. Degenhardt, S. G. P. Castro
Full-text conference paper published in conference proceedings indexed in SCOPUS or WOS database

Projects
14 items found, displaying 1 to 14.
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Bojājumu pretestības novērtējuma metodikas izstrāde un validācija Eiropas kosmosa sektora sendvičtipa konstrukcijām.
Materiālu tehnoloģija
Kaspars Kalniņš
Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra (34-24502-L8223)
Aleksandrs Korjakins
Drošības pētniecības tematikas NKP tīkla otrā fāze
Drošība
Kaspars Kalniņš
Kompozītu konstrukciju un savienojumu Daudz-Metodiskās Analīzes Izpēte, ņemot vērā nenoteiktības projektēšanas un ražošanas laikā
Citi
Oļģerts Ozoliņš
Materiālu un konstrukciju institūts (13-24500-L8278)
Sandris Ručevskis
Materiālu un konstrukciju institūts (34-24500-N7045.5)
Citi
Andris Čate
Mehānisku sistēmu daudzkriteriālās optimizācijas apakšsistēmas izstrāde eksperimentu plānošanas un analīzes programmatūrai un tās pielietojums mašīnbūvē
Mašīnbūve
Jānis Auziņš
Methods of critical infrastructure control
Enerģētika
Nadežda Kuņicina
Ribotu kompozīto konstrukciju nestspējas optimziācija ar eksperimentālu validāciju.
Būvniecība un arhitektūra
Kaspars Kalniņš
Robustu projektēšanas vadlīniju izstrāde nesējraķešu kompozītām konstrukcijām ievērtējot ģeometriskās nepilnības
Aeronautika
Kaspars Kalniņš
Support for realising new Member and Associate States’ potentials in transport research
Satiksme un transports
Kaspars Kalniņš
Vibrāciju korelācijas metode konstrukciju drošuma novērtēšanai
Būvniecība un arhitektūra
Kaspars Kalniņš
Vieglu pilna mēroga termoplastisku tekstila 3D kompozītu konstrukciju izgatavošana ar `viena piegājiena` metodi
Materiālu tehnoloģija
Kaspars Kalniņš