Information about Author
Name, Surname:

Mareks Zeltiņš

Department:

(0A400) Īpašumu un investīciju departaments

Field of research:

5. Social sciences

Sub-field of research:

5.2 Economics and Business

Research interests:

E-mail:

Mareks.Zeltins(at)rtu.lv

Projects
28 items found, displaying 1 to 28.
Bakalaura profesionālo studiju programmas “Mašīnu un aparātu būvniecība” izveidošana un īstenošana RTU
Izglītība
Juris Krizbergs
Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam "Augstskolu - RTU, LU, RSU un LJA infrastruktūras attīstība un apsaimniekošana".
Īpašuma apsaimniekošana
Mareks Zeltiņš
Inovācijas inkubatora izveide Rīgas Biomateriālu inovācijas un attīstības centrā
Materiālu tehnoloģija
Leonīds Ribickis
Investīciju piesaistes un īpašumu iznomāšanas nodaļa (34-01N02-W2425.N)
Citi
Ralfs Meždreijs
Investīciju piesaistes un īpašumu iznomāšanas nodaļa (65-01N02-L8042)
Mareks Zeltiņš
Investīciju piesaistes un īpašumu iznomāšanas nodaļa (65-01N02-W2425.N)
Citi
Ralfs Meždreijs
Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Lita Lazdiņa
Nekustamā īpašuma iznomāšanas nodaļa (34-0A402-PL2425)
Citi
Santa Puškarjova
Pakalpojumu attīstība MVU iziešanai starptautiskā apritē (BASIS)
Uzņēmējdarbības veicināšana
Diāna Tumene
Programmu analīzes un projektu sagatavošanas nodaļa (21-06B01-Y7010.06B02)
Mareks Zeltiņš
Programmu analīzes un projektu sagatavošanas nodaļa (34-06B01-P06B01)
Dace Paule
Programmu analīzes un projektu sagatavošanas nodaļa (34-06B01-Y7010.06B02)
Mareks Zeltiņš
Projektorientētu studiju metodiskās un tehnoloģiskās vides modernizācija dizaina studiju programmās
Izglītība
Silvija Kukle
Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa (21-01P12-Y7010.06B02)
Mareks Zeltiņš
Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa (21-06B02-N8149)
Mareks Zeltiņš
Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa (21-06B02-P06B02)
Citi
Mareks Zeltiņš
Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa (21-06B02-PL1374.1)
Mareks Zeltiņš
Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa (32-06B02-P06B02)
Mareks Zeltiņš
Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa (34-06B02-F1927)
Mareks Zeltiņš
Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa (34-06B02-P06B02)
Mareks Zeltiņš
Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa (65-06B02-12)
Citi
Diāna Tumene
Projektu pārvaldības departaments (21-06B00-N8149)
Mareks Zeltiņš
Projektu pārvaldības departaments (34-06B00-N8149)
Citi
Mareks Zeltiņš
Projektu pārvaldības departaments (65-06B00-N8149)
Mareks Zeltiņš
Projektu sagatavošanas un attīstības nodaļa (34-01P11-Y7010.06B02)
Mareks Zeltiņš
Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide
Citi
Iveta Putniņa
RTU augstākās profesionālās izglītības programmas "Uzņēmējdarbība un vadīšana" studentu prakse uzņēmējdarbību attīstošās specialitātēs
Izglītība
Voldemārs Kārkliņš
SAD darbība 2012.gadā
Citi
Mareks Zeltiņš