Information about Author
Name, Surname:

Dace Paule

E-mail:

Dace.Paule(at)rtu.lv

Projects
38 items found, displaying 1 to 38.
ANDROID
Izglītība
Claudio Rochas
Atbalsts RTU maģistra studiju programmu īstenošanai
Izglītība
Anita Šlihte
Baltijas jūras reģiona inovāciju atbalsta centri (BaSIC)
Uzņēmējdarbības veicināšana
Diāna Tumene
Bibliotekāru prakse Informācijpratībā
Citi
Ilrita Petersena
Central Baltic Startup Springboard
Citi
Dace Paule
Eiropas centrs studentu projektu/prakšu izcilībai (PRAXIS)
Izglītība
Ilmārs Slaidiņš
Eiropas prakses apgūšana bibliotēku darbā ar elektroniskajiem resursiem
Citi
Ilrita Petersena
Energosistēmu stratēģiskās attīstības un vadības tehniski- ekonomisko problēmu izpēte un risināšana
Enerģētika
Diāna Žalostība
Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)
Enerģētika
Lita Lazdiņa
Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam "Augstskolu - RTU, LU, RSU un LJA infrastruktūras attīstība un apsaimniekošana".
Īpašuma apsaimniekošana
Mareks Zeltiņš
Globāla augstākās izglītības telpa
Izglītība
Artis Ivanovs
Micropol - attālinātā darba centri ārpus metropoļu reģioniem
Citi
Alise Vītola
Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana
Nanotehnoloģijas un nanomateriāli
Lita Lazdiņa
Pakalpojumu attīstība MVU iziešanai starptautiskā apritē (BASIS)
Uzņēmējdarbības veicināšana
Diāna Tumene
Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana
Izglītība
Uģis Citskovskis
Programmu analīzes un projektu sagatavošanas nodaļa (34-06B01-P06B01)
Dace Paule
Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa (13-01P12-P01P12)
Dace Paule
Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa (21-01P12-P01P12)
Dace Paule
Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa (32-01P12-P01P12)
Dace Paule
Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa (34-01P12-P01P12)
Dace Paule
Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa (32-06B02-P06B02)
Mareks Zeltiņš
Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļa (34-06B02-P06B02)
Mareks Zeltiņš
Projektu sagatavošanas un attīstības nodaļa (21-01P11-P01P11)
Dace Paule
Projektu sagatavošanas un attīstības nodaļa (32-01P11-P01P11)
Dace Paule
Projektu sagatavošanas un attīstības nodaļa (34-01P11-P01P11)
Dace Paule
Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība
Citi
Dace Paule
Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstība STEM studiju programmu modernizēšanai
Citi
Marija Nikipelova
Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība
Citi
Gatis Bažbauers
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās
Citi
Marija Nikipelova
Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskās sadarbības, projektu un kapacitātes attīstība zinātnē un tehnoloģijās
RTU pētniecības
Tālis Juhna
Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana
Citi
Inga Misiņa
Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide
Citi
Iveta Putniņa
RTU SAD PIUN iekšējais projekts
Citi
Ralfs Meždreijs
SAD darbība 2012.gadā
Citi
Mareks Zeltiņš
Startup tramplīns Centrālbaltijā - Springboard
Uzņēmējdarbības veicināšana
Dace Paule
Transporta institūts (34-25500-DOK.TI/20)
Citi
Edmunds Kamoliņš
Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs, Nr.LV0059
Uzņēmējdarbības veicināšana
Baiba Endzele
Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība
Izglītība
Uģis Citskovskis