Information about Author
Name, Surname:

Veronika Liberova

Department:

(32700) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

E-mail:

Veronika.Liberova(at)rtu.lv